Wat doet het fonds?

Iedereen die recht heeft op pensioen van ons pensioenfonds, moet dit pensioen ook echt krijgen. Daarom houdt ons fonds de administratie nauwkeurig bij en wordt zorgvuldig omgegaan met het geld dat ons fonds beheert.

Ons pensioenfonds is een onafhankelijke stichting die de pensioenregeling van uw werkgever uitvoert. Verschillende interne en externe partijen ondersteunen daarbij.

Missie

Wat is de primaire functie van het pensioenfonds en wat is zijn permanente opdracht?

‘Stichting Pensioenfonds Astellas wil voor zijn (gewezen)deelnemers en pensioengerechtigden een toekomstbestendig en betrouwbaar pensioenfonds zijn dat de pensioenaanspraken kan blijven waarmaken’. 

Visie

Wat wil het pensioenfonds voor de toekomst en wat zijn de waarden en normen daarbij, de beliefs van het fonds?

Het pensioenfondsbestuur wil, rekening houdende met de belangen van alle belanghebbenden, samen met de belanghebbenden bouwen aan een goed pensioen voor iedereen. Het pensioenfonds doet dit binnen de kaders die sociale partners naar de toekomst toe bepalen. Het pensioenfonds heeft de ambitie een nominaal pensioenfonds te garanderen, waarbij koopkrachtbehoud wordt gefinancierd uit eventuele beleggingsrendementen.