Actuele cijfers

Herstelplan

De financiële positie van Pensioenfonds Astellas is niet goed genoeg volgens de spelregels die daarvoor gelden. Op 31 december 2019 waren er te weinig buffers voor de lange termijn. Ons pensioenfonds heeft daarom in het voorjaar van 2020 het herstelplan geactualiseerd en ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). 

Wat is een herstelplan?

In het herstelplan legt een pensioenfonds vast welke maatregelen het fonds wil nemen om zijn financiële positie te verbeteren. De financiële positie van een pensioenfonds wordt uitgedrukt in een percentage. Dat is de dekkingsgraadGraadmeter voor de financiële positie van het pensioenfonds. Een dekkingsgraad van 105 procent betekent dat tegenover iedere euro die aan pensioen uitgekeerd moet worden, € 1,05 in kas zit. (officieel: beleidsdekkingsgraadDe gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden.). De beleidsdekkingsgraad is nu naar verwachting eind 2023 op het niveau van de de vereiste dekkingsgraad.

Zolang de financiële situatie onvoldoende blijft, moet ons fonds ieder jaar een nieuw herstelplan indienen.

Welke maatregelen beschrijft Pensioenfonds Astellas in het herstelplan?

Het herstelplan van Pensioenfonds Astellas geldt voor een termijn van 10 jaar. Het fonds wil de kans op het verlagen van de pensioen(aansprak)en zo veel mogelijk beperken. De actieve deelnemers, de oud-deelnemers en de gepensioneerden worden in gelijke mate ‘geraakt’ door de mogelijke maatregelen in het plan. Op die manier is evenwichtige belangenafweging geborgd.

Om de dekkingsgraad weer op het vereiste niveau te krijgen, kan Pensioenfonds Astellas een aantal maatregelen nemen. De nadruk ligt daarbij op kán. Dat betekent niet dat de maatregelen ook daadwerkelijk gaan worden toegepast. Het bestuur besluit op basis van de financiële positie van het fonds welke maatregelen het zal inzetten.

Maatregel 1: Geen toeslagverlening

Per 1 januari 2020 heeft Pensioenfonds Astellas de pensioenen en pensioenkapitalen niet kunnen verhogen. De komende jaren is de kans op verhoging klein. Als uw pensioen niet wordt verhoogd, wordt het feitelijk minder waard, omdat de prijzen wel blijven stijgen.

Maatregel 2: Verlagen pensioenen en pensioenkapitalen

De uiterste maatregel is het verlagen van de pensioenen en pensioenaanspraken. Het mag duidelijk zijn dat het fonds deze maatregel alleen in uiterste nood in zal zetten.

Hoe nu verder?

Als er iets speelt met betrekking tot ons herstelplan, houden we u uiteraard daarvan op de hoogte.