Actuele cijfers

Herstelplan

Per 1 januari 2015 gelden nieuwe financiële spelregels voor pensioenfondsen. Volgens die regels is onze financiële positie niet goed genoeg. Op 31 december 2017 waren er te weinig buffers voor de lange termijn. Ons pensioenfonds heeft daarom in maart 2018 het herstelplan geactualiseerd en ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

Wat betekent het herstelplan voor u?

De pensioenregels die per 2015 gelden, zorgen in algemene zin ervoor dat uw pensioen stabieler wordt. De kans dat uw (opgebouwde) pensioen plotseling en fors wordt verlaagd, is kleiner dan onder de oude pensioenregels. Tegelijk wordt het lastiger om de pensioenen te verhogen, want de regels daarvoor zijn ook strenger geworden.

In het herstelplan zijn maatregelen opgenomen, waarbij goed gekeken is naar de evenwichtige belangenafweging voor alle betrokkenen bij ons pensioenfonds. Het verlagen van de (opgebouwde) pensioenen voor (oud-) werknemers of gepensioneerden is opgenomen als uiterste redmiddel. We proberen eerst met andere maatregelen de situatie te verbeteren, bijvoorbeeld door het niet verhogen van de pensioenen. 

Wat is een herstelplan?

In het herstelplan legt een pensioenfonds vast welke maatregelen het fonds wil nemen om zijn financiële positie te verbeteren. De financiële positie van een pensioenfonds wordt uitgedrukt in een percentage. Dat is de dekkingsgraadGraadmeter voor de financiële positie van het pensioenfonds. Een dekkingsgraad van 105 procent betekent dat tegenover iedere euro die aan pensioen uitgekeerd moet worden, € 1,05 in kas zit. (officieel: beleidsdekkingsgraadDe gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden.). De beleidsdekkingsgraad komt nu naar verwachting eind 2021 boven de vereiste dekkingsgraad uit.

Zolang de financiële situatie onvoldoende blijft, moet ons fonds ieder jaar een nieuw herstelplan indienen.

Welke maatregelen beschrijft Pensioenfonds Astellas in het herstelplan?

Het herstelplan van Pensioenfonds Astellas geldt voor een termijn van 10 jaar. Het fonds wil de kans op het verlagen van de pensioen(aansprak)en zo veel mogelijk beperken. De actieve deelnemers, de oud-deelnemers en de gepensioneerden worden in gelijke mate ‘geraakt’ door de mogelijke maatregelen in het plan. Op die manier is evenwichtige belangenafweging geborgd.

Om de dekkingsgraad weer op het vereiste niveau te krijgen, kan Pensioenfonds Astellas een aantal maatregelen nemen. De nadruk ligt daarbij op kán. Dat betekent niet dat de maatregelen ook daadwerkelijk gaan worden toegepast. Het bestuur besluit op basis van de financiële positie van het fonds welke maatregelen het zal inzetten.

Maatregel 1: Geen toeslagverlening

Over het jaar 2017 heeft Pensioenfonds Astellas de pensioenen en pensioenkapitalen niet kunnen verhogen. De komende jaren is de kans op verhoging klein. Als uw pensioen niet wordt verhoogd, wordt het feitelijk minder waard, omdat de prijzen wel blijven stijgen.

Maatregel 2:

Verlagen pensioenen en pensioenkapitalen De uiterste maatregel is het verlagen van de pensioenen en pensioenaanspraken. Het mag duidelijk zijn dat het fonds deze maatregel alleen in uiterste nood in zal zetten.

Hoe nu verder?

Als er iets speelt met betrekking tot ons herstelplan, houden we u uiteraard daarvan op de hoogte.