Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over uw pensioen of zaken rondom uw pensioen? Bekijk onderstaande veelgestelde vragen om te ontdekken of uw vraag al door ons beantwoord is. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Bekijk alle vragen

Veelgestelde vragen over het nieuwe pensioenstelsel

 • Wat verandert er voor mijn pensioen van Pensioenfonds Astellas?

  Er komen nieuwe regels voor uw aanvullende pensioen van ons. Die gaan op z'n vroegst op 1 januari 2022 in.

  Premie

  Jongeren krijgen straks voor iedere euro premie méér pensioen dan ouderen. Want hun premie wordt langer belegd, bijvoorbeeld 40 jaar. Dat levert meer geld op dan de premie van een oudere. Want die premie kan bijvoorbeeld nog maar 10 jaar rente opbrengen.

  • Dit is gunstig voor jongeren, want zo krijgen zij de kans om voldoende pensioen op te bouwen.
  • Ouderen gaan hier niets van merken, want zij hebben al voldoende opgebouwd.
  • Voor de veertigers en vijftigers is dit minder gunstig. Het kabinet wil voor deze groep compensatie regelen.

  Meer persoonlijk pensioenvermogen

  We kunnen straks ook voor een andere pensioenregeling kiezen. Dat wordt een regeling met meer persoonlijk pensioenvermogen. Hierdoor wordt beter zichtbaar hoeveel pensioenvermogen jij als deelnemer in het pensioenfonds hebt opgebouwd. De beleggingswinsten en beleggingsverliezen worden dan wel met alle deelnemers samen gedeeld. Hoe die regeling er precies uit gaat zien, weten we nu nog niet.

  Zware beroepen

  Het kabinet gaat – samen met werkgevers- en werknemersorganisaties – kijken naar het pensioen voor mensen met een 'zwaar beroep'. We weten nog niet wat dit voor onze pensioenregeling betekent.

  10% in één keer

  Op uw pensioendatum mag u maximaal 10% van uw pensioenbedrag in één keer opnemen. Daarmee zou u bijvoorbeeld een deel van uw hypotheek kunnen aflossen. Maar het is nog niet bekend wat de voorwaarden precies zijn.

  Verhogen of verlagen?

  De regels voor het verhogen en verlagen van uw pensioen worden soepeler. We hoeven namelijk geen grote financiële reserves meer te hebben. Daardoor mogen we uw pensioen eerder laten meestijgen met de prijzen. Maar als het economisch tegenzit, gaat uw pensioen ook eerder omlaag.

  Blijft onze dekkingsgraad dit jaar boven de 100%? Dan hoeven we uw pensioen vanaf 2020 niet te verlagen. Vanaf 2022 mogen we uw pensioen wel verhogen als de dekkingsgraad hoger is dan 100%. Zakt de dekkingsgraad onder de 100%? Dan moeten we uw pensioen vanaf 2020 iets verlagen, totdat de 100% weer bereikt is.

  De hoogte van uw pensioen wordt dus minder zeker. Want uw pensioen schommelt mee met de economie.

  AOW en pensioen

  De nieuwe regels voor de AOW-leeftijd hebben geen invloed op de pensioenleeftijd van onze regeling. U krijgt uw aanvullende pensioen vanaf <pensioendatum standaard> jaar. Maar u mag uw pensioen wel eerder laten ingaan, bijvoorbeeld op uw AOW-leeftijd.

 • Moet ik actie ondernemen?

  Nee, want tot 2022 verandert uw pensioenregeling niet. Alleen de regels voor het verlagen van uw pensioen gaan al in 2020 in.

 • Wat verandert er voor mijn pensioen van de overheid (AOW)?

  Er zijn nieuwe regels voor de AOW-leeftijd. Die gaan op 1 januari 2020 in.

  • Tot 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Dat is gunstig voor de mensen die de komende jaren met pensioen gaan.
  • Vanaf 2022 stijgt de leeftijd in stapjes naar 67 jaar in 2024.
  • Vanaf 2024 stijgt de AOW-leeftijd verder, maar minder snel dan eerder was afgesproken. Stijgt de levensverwachting met een jaar? Dan gaat de AOW-leeftijd met 8 maanden omhoog. En niet met 1 jaar, zoals nu. Dat is gunstig als u in of na 2024 de AOW-leeftijd bereikt.
      

  Lees meer

  Wanneer krijgt u AOW?
  En hoeveel?

Bekijk alle vragen

Vast of variabel pensioen

 • Hoe weet ik of ik pensioen heb opgebouwd in de DC-regeling (beschikbare premieregeling)?

  Als u deelnemer bent in de beschikbare premieregeling (DC-regeling), dan vindt u het opgebouwde bedrag terug op uw pensioenoverzicht (UPO). U vindt het bedrag ook op de beveiligde website van  NN IP, dat is de organisatie die de DC-regeling (beschikbare premieregeling) voor ons fonds uitvoert.

 • Wanneer kan ik kiezen tussen een stabiel of een variabel pensioen?

  15 jaar vóór uw pensioenrichtleeftijd (dat is op dit moment 68 jaar) maakt u een voorlopige keuze. U kunt ervoor kiezen om:

  • het risico in de beleggingen af te bouwen. Dat geeft meer zekerheid, maar ook kans op minder rendement (ook wel stabiel pensioen genoemd), of
  • door te beleggen met meer risico maar kans op meer rendement (variabel pensioen).

  U ontvangt hierover een brief van NN IP, dat is de organisatie die de DC-regeling (beschikbare premieregeling) uitvoert. U kunt uw keuze elk jaar aanpassen.

  Ongeveer 6 maanden voor uw pensioenrichtleeftijd moet u een definitieve keuze maken. Daarover ontvangt u automatisch een brief met een berekening van uw pensioenkapitaal en de uitkering die u kunt verwachten voor een stabiel pensioen.

  Onderstaande video licht toe wat de gevolgen zijn van de keuze voor een vast of een variabel pensioen.

 • Welke risico's loop ik als ik kies voor een stabiel pensioen?
  • Uw pensioen stijgt wellicht niet mee met de prijsstijging, dat is afhankelijk van de financiële positie van ons fonds;
  • Als het heel slecht gaat met ons pensioenfonds, dan kan uw pensioen worden verlaagd.
 • Welke risico's loop ik als ik kies voor een variabel pensioen?

  •De hoogte van uw pensioenuitkering kan variëren, afhankelijk van de resultaten die we met de beleggingen behalen. Dat betekent dat uw pensioenuitkering hoger wordt als de beleggingsrendementen goed zijn, maar ook lager wordt als de beleggingsrendementen in enig jaar negatief zijn.

Bekijk alle vragen

Inkoop in de middelloonregeling

 • Kan ik inkopen in de middelloonregeling?

  Als u in het verleden pensioenkapitaal hebt opgebouwd in de beschikbare premieregeling (DC-regeling) van Pensioenfonds Astellas kunt u er elk jaar voor kiezen uw pensioenkapitaal in te kopen in de middelloonregeling van het fonds. U ontvangt daarover een brief. In 2019 kunt u de keuze voor inkoop maken tot 15 februari 2019. Uw pensioenkapitaal wordt dan ingekocht per 31 december 2018. 

 • Hoe weet ik of ik kapitaal heb opgebouwd in de beschikbare premieregeling?

  Als u deelnemer bent in de beschikbare premieregeling (DC-regeling), dan vindt u het opgebouwde bedrag terug op uw pensioenoverzicht (UPO). Uw laatste pensioenoverzicht kunt u downloaden in Mijn Pensioencijfers, de beveiligde omgeving van Pensioenfonds Astellas. U logt in met uw DigiD. Wilt u meer informatie over de beschikbare premieregeling (DC-regeling), lees dan ook de deelnemersbrochure

 • Wanneer kan ik inkopen in de middelloonregeling?

  Het pensioenfonds stuurt u elk jaar een brief over deze keuzemogelijkheid en de termijn waarop u een keuze moet maken. Uw keuze is éénmalig voor uw volledig opgebouwde pensioenkapitaal in de DC-regeling. Als uw pensioenkapitaal is omgezet naar pensioenaanspraken in de middelloonregeling, dan kunt u dat niet meer terugdraaien.

 • Hoe kan ik inkopen in de middelloonregeling?

  U ontvangt een brief over deze keuzemogelijkheid. Als u de keuze maakt om in te kopen in de middelloonregeling, dan vult u het bijbehorende formulier in en zorgt u ervoor dat het formulier binnen de daarvoor gestelde termijn geretourneerd wordt aan het pensioenfonds.

Bekijk alle vragen

Uniform Pensioenoverzicht

 • Wat is een Uniform pensioenoverzicht?

  Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken hetzelfde model voor het pensioenoverzicht. Hebt u een partner, dan kunt u gemakkelijk uw pensioenoverzicht met dat van uw partner vergelijken. En u kunt de bedragen op de pensioenoverzichten gemakkelijk bij elkaar optellen.

 • Wat staat er op het pensioenoverzicht?

  Op het pensioenoverzicht ziet u wat u tot januari dit jaar aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Wijzigingen per 1 januari van dit jaar staan niet in het pensioenoverzicht van dit jaar, maar in het pensioenoverzicht van volgend jaar.

  Verder vindt u de volgende informatie terug op het pensioenoverzicht:

  • de basisgegevens van u en eventueel uw partner
  • informatie over het door u opgebouwde pensioen
  • informatie over het te bereiken pensioen
  • een toelichting op het pensioenoverzicht
 • Wanneer krijgt u een pensioenoverzicht?
  • Werknemers die nu pensioen opbouwen bij ons ontvangen dit overzicht elk jaar. Hun pensioenoverzicht staat ook op Mijn Pensioencijfers.
  • Ook gepensioneerden ontvangen dit overzicht elk jaar.
  • Oud-werknemers die hun pensioen bij ons hebben laten staan toen ze uit dienst gingen, ontvangen dit overzicht minimaal elke 5 jaar. Online is er voor hen elk jaar een nieuw pensioenoverzicht beschikbaar. Dit kunnen zij downloaden vanaf de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website.
Bekijk alle vragen

Mijnpensioenoverzicht.nl

 • Wat vindt u op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  U krijgt een overzicht van: 

  • hoeveel AOW-pensioen u ontvangt van de overheid
  • hoeveel aanvullend pensioen u daarnaast tot nu toe hebt opgebouwd tijdens uw loopbaan
  • bij welke pensioenfondsen en –verzekeraars u pensioen hebt opgebouwd
  • hoeveel pensioen u in totaal kunt opbouwen als uw situatie niet verandert
  • hoeveel uw nabestaanden krijgen als u komt te overlijden


  Deze cijfers worden 3 keer per jaar geactualiseerd.

  Daarnaast vindt u uw gezamenlijk pensioen als u samen met uw partner inlogt en een overzicht van uw pensioen op 3 verschillende ingangsdata:

  •          2 jaar voor uw AOW-datum
  •          op uw AOW-datum zelf en
  •          1 jaar na uw AOW-datum
 • Wat toont Mijnpensioenoverzicht.nl niet?

  Op de website Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u géén informatie over:

  • extra pensioen dat u misschien zelf hebt bijgespaard
  • de inhoud van uw huidige pensioenregeling: daarvoor kunt u terecht op deze website
  • pensioen in het algemeen en het Nederlandse pensioenstelsel
  • wezenpensioen dat al uitgekeerd wordt

  en meestal ook géén informatie over:

  • partnerpensioen dat u mogelijk ontvangt van het pensioenfonds van uw partner als uw partner komt te overlijden
 • Hoe logt u in op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  Op Mijnpensioenoverzicht.nl logt u in met uw DigiD. Dat is uw persoonlijke inlogcode voor websites van de overheid, zoals de Belastingdienst. Door in te loggen met uw DigiD is uw privacy gegarandeerd. Alleen u kunt uw persoonlijke informatie zien. Als u uitlogt, wordt de informatie nergens bewaard. Hebt u nog geen DigiD? Of bent u uw wachtwoord vergeten? Kijk dan op www.digid.nl.