Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over uw pensioen of zaken rondom uw pensioen? Bekijk onderstaande veelgestelde vragen om te ontdekken of uw vraag al door ons beantwoord is. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Bekijk alle vragen

Overgang DC-kapitaal naar NN IP, inkoop in de middelloonregeling en vast/variabel pensioen

Bekijk alle vragen

Uniform Pensioenoverzicht

 • Wat is een Uniform pensioenoverzicht?

  Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken hetzelfde model voor het pensioenoverzicht. Hebt u een partner, dan kunt u gemakkelijk uw pensioenoverzicht met dat van uw partner vergelijken. En u kunt de bedragen op de pensioenoverzichten gemakkelijk bij elkaar optellen.

 • Wat staat er op het pensioenoverzicht?

  Op het pensioenoverzicht ziet u wat u tot januari dit jaar aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Wijzigingen per 1 januari van dit jaar staan niet in het pensioenoverzicht van dit jaar, maar in het pensioenoverzicht van volgend jaar.

  Verder vindt u de volgende informatie terug op het pensioenoverzicht:

  • de basisgegevens van u en eventueel uw partner
  • informatie over het door u opgebouwde pensioen
  • informatie over het te bereiken pensioen
  • een toelichting op het pensioenoverzicht
 • Wanneer krijgt u een pensioenoverzicht?
  • Werknemers die nu pensioen opbouwen bij ons ontvangen dit overzicht elk jaar. Hun pensioenoverzicht staat ook op Mijn Pensioencijfers.
  • Ook gepensioneerden ontvangen dit overzicht elk jaar.
  • Oud-werknemers die hun pensioen bij ons hebben laten staan toen ze uit dienst gingen, ontvangen dit overzicht minimaal elke 5 jaar.
Bekijk alle vragen

Mijnpensioenoverzicht.nl

 • Wat vindt u op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  U krijgt een overzicht van: 

  • hoeveel AOW-pensioen u ontvangt van de overheid
  • hoeveel aanvullend pensioen u daarnaast tot nu toe hebt opgebouwd tijdens uw loopbaan
  • bij welke pensioenfondsen en –verzekeraars u pensioen hebt opgebouwd
  • hoeveel pensioen u in totaal kunt opbouwen als uw situatie niet verandert
  • hoeveel uw nabestaanden krijgen als u komt te overlijden


  Deze cijfers worden 3 keer per jaar geactualiseerd.

  Daarnaast vindt u uw gezamenlijk pensioen als u samen met uw partner inlogt en een overzicht van uw pensioen op 3 verschillende ingangsdata:

  •          2 jaar voor uw AOW-datum
  •          op uw AOW-datum zelf en
  •          1 jaar na uw AOW-datum
 • Wat toont Mijnpensioenoverzicht.nl niet?

  Op de website Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u géén informatie over:

  • extra pensioen dat u misschien zelf hebt bijgespaard
  • de inhoud van uw huidige pensioenregeling: daarvoor kunt u terecht op deze website
  • pensioen in het algemeen en het Nederlandse pensioenstelsel


  en meestal ook géén informatie over:

  • pensioen dat al uitgekeerd wordt
  • extra pensioen dat u individueel bijspaart via een bank of verzekeraar
  • partnerpensioen dat u mogelijk ontvangt van het pensioenfonds van uw partner als uw partner komt te overlijden
 • Hoe logt u in op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  Op Mijnpensioenoverzicht.nl logt u in met uw DigiD. Dat is uw persoonlijke inlogcode voor websites van de overheid, zoals de Belastingdienst. Door in te loggen met uw DigiD is uw privacy gegarandeerd. Alleen u kunt uw persoonlijke informatie zien. Als u uitlogt, wordt de informatie nergens bewaard. Hebt u nog geen DigiD? Of bent u uw wachtwoord vergeten? Kijk dan op www.digid.nl.

Bekijk alle vragen

Solvabiliteitskorting

 • Wat is solvabiliteit?
  Solvabiliteit is het vermogen van het pensioenfonds om nu en in de toekomst aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Waarom wordt er een solvabiliteitskorting toegepast op het FUT-spaarkapitaal vanaf 2006?
  Het bestuur van het pensioenfonds heeft op 17 juni 2005 het besluit genomen om met ingang van 1 januari 2006 bij de inkoop van een Tijdelijk Overbruggings Pensioen (TOP) (prepensioen) een korting van 5% toe te passen. Op een levenslang Ouderdoms Pensioen (OP) wordt een solvabiliteitskorting ingehouden van 24% op het ingebrachte FUT-pensioenspaarkapitaal. Op die manier bouwt het pensioenfonds een solvabiliteitsbuffer op.
 • Hoe wordt de solvabiliteitsbuffer berekend?
  De totaal benodigde buffer bestaat uit een buffer van 5% voor algemene risico’s en een buffer die wordt berekend op basis van het beleggingsprofiel van het fonds. De Nederlandsche Bank heeft hiervoor een richtlijn opgesteld. Voor elke beleggingscategorie (bijvoorbeeld vastrentende waarden, aandelen en vastgoed) gelden aparte bufferpercentages.