Kerncijfers

Om snel een beeld te krijgen van ons pensioenfonds, publiceren wij een overzicht van onze kerncijfers. Dat doet ons fonds één keer per jaar in het jaarverslag.

Kerncijfers per 31 december 202

 

2022

2021

2020  

2019

2018

Aantallen           
Deelnemers 720 715 715 725 738
Gewezen deelnemers 1.027 993 993 960 934
Pensioengerechtigden 320 303 279 256 237
           
Financiële gegevens (in euro x1000)          
Voorziening Pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds 331.143 433.057 459.485 400.365 340.303
Reserves 62.157 73.751 22.903 25.943 15.399
Bijdragen 14.083 13.877 13.728 11.872 13.674
           
Beleggingen          
Belegd vermogen 386.199 498.123 474.283 418.525
347.028
Beleggingsrendement -23,4 3,6% 11,2% 18,8%
-0,5%
           
Aanwezige dekkingsgraad  117,7% 116,1% 104,6% 106,1%
104,2%
Vereiste dekkingsgraad door DNB o.b.v. FTK  119,3% 115,5% 115,3% 115,2
115,9%

Verder in het jaarverslag

In het jaarverslag van ons pensioenfonds leest u verder alles over de gang van zaken met betrekking tot ons fonds in het afgelopen jaar. In dit verslag legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en brengt het bestuur verslag uit van de financiële positie van ons pensioenfonds. De jaarverslagen van ons fonds vindt u op de pagina met alle belangrijke publicaties.

Ons fonds publiceert elk jaar ook een samenvatting in de vorm van een verkort jaarverslag. Deze verschijnt in het Nederlands en het Engels. Ook de verkorte jaarverslagen vindt u op de pagina met alle belangrijke publicaties.