Kerncijfers

Om snel een beeld te krijgen van ons pensioenfonds, publiceren wij een overzicht van onze kerncijfers. Dat doet ons fonds één keer per jaar in het jaarverslag.

Kerncijfers per 31 december 2017

 

2017

2016 

2015

2014

Aantallen         
Deelnemers 908 929 923 891
Gewezen deelnemers 744 700 649 629
Pensioengerechtigden 225 213 213 191
         
Financiële gegevens (in euro x1000)        
Voorziening Pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds 311.788 307.542 270.507 240.258
Reserves 28.814 14.690 17.904 31.925
Bijdragen 14.610 14.506 13.734 12.077
         
Beleggingen        
Belegd vermogen 333.628 316.058 282.184 266.022
Beleggingsrendement 2,8% 8,7% 2,4% 20,1%
         
Aanwezige dekkingsgraad  108,4% 104,3% 105,8% 113,3%
Vereiste dekkingsgraad door DNB o.b.v. FTK  116,2% 115,8% 116,2% 115,9%

Verder in het jaarverslag

In het jaarverslag van ons pensioenfonds leest u verder alles over de gang van zaken met betrekking tot ons fonds in het afgelopen jaar. In dit verslag legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en brengt het bestuur verslag uit van de financiële positie van ons pensioenfonds. De jaarverslagen van ons fonds vindt u op de pagina met alle belangrijke publicaties.

Ons fonds publiceert elk jaar ook een samenvatting in de vorm van een verkort jaarverslag. Deze verschijnt in het Nederlands en het Engels. Ook de verkorte jaarverslagen vindt u op de pagina met alle belangrijke publicaties.