Kerncijfers

Om snel een beeld te krijgen van ons pensioenfonds, publiceren wij een overzicht van onze kerncijfers. Dat doet ons fonds één keer per jaar in het jaarverslag.

Kerncijfers per 31 december 2020

 

2020  

2019

2018

2017

2016 

Aantallen           
Deelnemers 715 725 738 908 929
Gewezen deelnemers 993 960 934 744 700
Pensioengerechtigden 279 256 237 225 213
           
Financiële gegevens (in euro x1000)          
Voorziening Pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds 459.485 400.365 340.303 311.788 307.542
Reserves 22.903 25.943 15.399 28.814 14.690
Bijdragen 13.728 11.872 13.674 14.610 14.506
           
Beleggingen          
Belegd vermogen 474.283 418.525
347.028 333.628 316.058
Beleggingsrendement 11,2% 18,8%
-0,5% 2,8% 8,7%
           
Aanwezige dekkingsgraad  104,6% 106,1%
104,2% 108,4% 104,3%
Vereiste dekkingsgraad door DNB o.b.v. FTK  115,3% 115,2
115,9% 116,2% 115,8%

Verder in het jaarverslag

In het jaarverslag van ons pensioenfonds leest u verder alles over de gang van zaken met betrekking tot ons fonds in het afgelopen jaar. In dit verslag legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en brengt het bestuur verslag uit van de financiële positie van ons pensioenfonds. De jaarverslagen van ons fonds vindt u op de pagina met alle belangrijke publicaties.

Ons fonds publiceert elk jaar ook een samenvatting in de vorm van een verkort jaarverslag. Deze verschijnt in het Nederlands en het Engels. Ook de verkorte jaarverslagen vindt u op de pagina met alle belangrijke publicaties.