Beleggingen

Uw pensioengeld wordt belegd, omdat dit het meeste geld oplevert. Ons fonds belegt in aandelen, obligaties en vastgoed. In het beleggingsbeleid staat hoe dat gebeurt.

Het belegd vermogen nam de afgelopen jaren toe. Eind 2022 was het € 386 miljoen.

Beleggen is niet zonder risico. Beleggingen kunnen meer of minder waard worden. Het is belangrijk om deze risico’s te kennen en te beheersen. Daarom spreidt ons fonds de risico’s door te beleggen in verschillende producten, regio’s en categorieën, zoals:

  • aandelen (van bedrijven)
  • vastgoed (huizen en kantoren) en
  • vastrentende waarden

Vastrentende waarden zijn bijvoorbeeld staats- en bedrijfsobligaties (= leningen). Kenmerk van vastrentende waarden is dat je een vaste rente ontvangt voor deze beleggingen.

De beleggingen zijn op de volgende manier verdeeld:

  • 60% vastrentende waarden
  • 30% aandelen
  • 10% vastgoed

Belegd vermogen en rendement

Ons fonds boekt elk jaar rendement (= winst) met beleggen. Dit rendement wisselt per jaar en kan ook negatief zijn. In 2022 bedroeg het rendement -23,4%. Het jaar daarvoor was dit nog 3,6%.