Bestuur

Het bestuur bepaalt het beleid. De bestuurders zijn onder meer verantwoordelijk voor:

  • de uitvoering van de pensioenregelingen
  • de pensioenadministratie
  • het vermogensbeheer
  • de communicatie met alle betrokkenen

Het bestuur onderschrijft de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie. Deze code gaat over:

  • zorgvuldig bestuur en deskundigheid
  • intern toezicht en verantwoording
  • openheid en communicatie

Samenstelling

Twee bestuurders zijn voorgedragen door de werkgever, twee mensen zijn voorgedragen door de Centrale Ondernemingsraad en één bestuurder is voorgedragen na verkiezingen door en uit de gepensioneerden. De voorzitter en de secretaris vormen het dagelijks bestuur.

De bestuurders zijn aangesteld voor een periode van vier jaar en zijn, met inachtneming van de normen uit de Code Pensioenfondsen, herbenoem- of herkiesbaar. Voor hun aanstelling toetst De Nederlandsche Bank bestuursleden op hun kennis en integriteit.

Samenstelling

Naam

Functie

Namens

Dick Vis Voorzitter Werkgevers
Norma van den Berg Secretaris Werkgevers
Freek Amsing Lid Werknemers

Olaf van den Hoven

Lid Werknemers

Geertjan Roders

Lid Gepensioneerden