Maatschappelijk verantwoord beleggen

Pensioenfonds Astellas wil een goed rendement op de beleggingen behalen, omdat dit een hoger pensioen oplevert. Ons fonds neemt echter ook zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en belegt daarom niet in ‘alles’ wat rendement oplevert. Een goed en stabiel rendement vraagt ook om aandacht voor milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur. Ook zijn we ervan overtuigd dat duurzame ontwikkeling en bedrijfsvoering positieve invloed hebben op de risico-rendementsverhouding van beleggingen.

Daarom hebben we beleid opgesteld voor maatschappelijk verantwoord beleggen. Dit zogeheten ‘MVB-beleid’ is opgenomen in het beleggingsbeleid en in de beleggingsprocessen van het fonds. We nemen economische, sociale en ‘governance’ (ESG) aspecten meegenomen bij de selectie en beoordeling van beleggingsfondsen en vermogensbeheerders. We verwachten van onze vermogensbeheerders dat zij een MVB-beleid uitvoeren dat niet afwijkt van het MVB-beleid van ons fonds.

Uitgangspunten

We hebben samen met NN uitgangspunten opgesteld voor verantwoord beleggen. Wij werken samen met partijen die:

  • respect hebben voor de kernrechten van de mens;
  • zich niet schuldig maken aan kinderarbeid;
  • zich onthouden van zware vormen van milieuvervuiling;
  • niet betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens;
  • niet betrokken zijn bij dwangarbeid.

De ESG-criteria van ons fonds zijn gebaseerd op internationale verdragen. Daarnaast  betrekken we waar mogelijk en relevant ook onze nationale beginselen en codes bij ons beleid, in het bijzonder de ‘Code Tabaksblat’.