Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Beleggingsbeleid

In 2018 heeft de Europese Commissie het EU Actieplan voor Duurzame Financiering gepubliceerd. Hiermee wil de Europese Commissie de ‘vergroening’ van de economie stimuleren, onder andere door nieuwe wet- en regelgeving. Eén van de deelplannen gaat over Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze regels gelden voor financiële instellingen. Dat zijn vermogensbeheerders en verzekeringsmaatschappijen, maar ook pensioenfondsen worden gezien als aanbieders van een financieel product.

Verklaring

Op grond van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) moeten pensioenfondsen rapporteren over hoe ze omgaan met de belangrijkste ongunstige effecten van de beleggingsbeslissingen op mens, milieu en samenleving.

Het pensioenfonds heeft zich niet geclassificeerd als SFDR ‘artikel 8’ of ‘artikel 9’ en ten aanzien van artikel 4 SFDR heeft het pensioenfonds gekozen voor de ‘opt out’. Er zijn derhalve geen verplichte rapportages. Deze keuze is mede gemaakt vanwege de verwachte beperkte horizon van het pensioenfonds en de wens om op dit moment geen onnodige kosten te maken. Indien het pensioenfonds alsnog zelfstandig door zal gaan, dan zal het pensioenfonds deze keuze heroverwegen.

Bovenstaande verklaring staat los van de activiteiten van het pensioenfonds voor het eigen Maatschappelijk Verantwoord Beleggen-beleid. Daarnaast is er geen sprake van integratie van ESG-risico's in het beloningsbeleid van het bestuur van het pensioenfonds.

De onderliggende beleggingen van de portefeuille houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.