Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Beleggingsbeleid

In 2018 heeft de Europese Commissie het EU Actieplan voor Duurzame Financiering gepubliceerd. Hiermee wil de Europese Commissie de ‘vergroening’ van de economie stimuleren, onder andere door nieuwe wet- en regelgeving. Eén van de deelplannen gaat over Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze regels gelden voor financiële instellingen. Dat zijn vermogensbeheerders en verzekeringsmaatschappijen, maar ook pensioenfondsen worden gezien als aanbieders van een financieel product.

Verklaring

Op grond van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) moeten pensioenfondsen rapporteren over hoe ze omgaan met de belangrijkste ongunstige effecten van de beleggingsbeslissingen op mens, milieu en samenleving.

In verband met de omvang van het pensioenfonds en omdat de mogelijke kosten van deze rapportage onduidelijk zijn, heeft het pensioenfonds besloten om vooralsnog geen rekening te houden met de effecten uit artikel 4 SFDR en de nog te verschijnen secundaire wetgeving. Het pensioenfonds zal dit opnieuw bekijken, zodra de verdere uitwerking van de SFDR (RTS) officieel gepubliceerd is en het pensioenfonds tegen aanvaardbare kosten aan de voorwaarden van de RTS kan voldoen.

Bovenstaande verklaring staat los van de activiteiten van het pensioenfonds voor het eigen Maatschappelijk Verantwoord Beleggen-beleid. Daarnaast is er geen sprake van integratie van ESG-risico's in het beloningsbeleid van het bestuur van het pensioenfonds.

De onderliggende beleggingen van de portefeuille houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.