Financiële positie

De financiële positie van ons pensioenfonds is te zien aan de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een momentopname. Dit percentage geeft de verhouding weer tussen het kapitaal dat een pensioenfonds bezit en het kapitaal dat een pensioenfonds nodig heeft. Bij een dekkingsgraad van 105% heeft een pensioenfonds € 1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet betalen.

Elke dag anders

De dekkingsgraad verschilt van dag tot dag. De financiële positie verandert namelijk continu. Zo stijgt en daalt de waarde van aandelen en andere beleggingen, stijgt of daalt de rente, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen. 

Actuele dekkingsgraad

Hieronder ziet u in een grafiek hoe de dekkingsgraad zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld. 

De dekkingsgraad wordt iedere maand bijgewerkt in deze grafiek. Deze dekkingsgraad is gebaseerd op cijfers die nog niet volledig definitief zijn. Na ieder kwartaal wordt een preciezere berekening van de dekkingsgraad gemaakt. Na afloop van ieder kalenderjaar vinden uitgebreide controles plaats en wordt de uiteindelijke definitieve dekkingsgraad per einde jaar vastgesteld en gepubliceerd in het jaarverslag.

Vereist Eigen Vermogen

Elk pensioenfonds is verplicht om maandelijks de actuele dekkingsgraad te melden aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Per 1 januari 2015 is dat de zogenoemde beleidsdekkingsgraadDe gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden.. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

DNB kijkt of ons pensioenfonds een tekort heeft. Dat doet ze onder meer aan de hand van het Vereist Eigen Vermogen. Het Vereist Eigen Vermogen van ons fonds staat gelijk aan een dekkingsgraad van 115,6%. Komt de beleidsdekkingsgraad onder dat percentage, dan is er een tekort aan reserves. DNB wil in dat geval dat het fonds een herstelplan opstelt. In dit plan staat hoe ons fonds de financiële positie binnen 10 jaar op orde wil brengen.