Soorten pensioen

Partnerpensioen

Wij regelen een uitkering voor uw partner als u komt te overlijden. Dit noemen we ook wel partnerpensioen. Uw partner ontvangt dit pensioen totdat hij of zij overlijdt. Heeft uw partner een eigen inkomen? Dit maakt niet uit voor de hoogte van het partnerpensioen.

Uw partner heeft automatisch recht op partnerpensioen als u, voordat u met pensioen of uit dienst ging:

  • bent getrouwd
  • uw partnerschap hebt geregistreerd bij de gemeente of
  • uw partner bij ons hebt aangemeld

Woont u samen? Dan heeft uw partner alleen recht op partnerpensioen als uw partner bij ons is aangemeld. Ga naar Mijn Pensioencijfers en controleer of uw partner bij ons is geregistreerd. Hier ziet u ook hoeveel pensioen er voor uw partner is geregeld.

Hebt u geen partner? Ook dan bouwt u partnerpensioen op. U kunt als u met pensioen gaat, ervoor kiezen om uw opgebouwde partnerpensioen om te zetten in extra ouderdomspensioen voor uzelf.

Is uw partner jonger dan u? Voor elk jaar dat het leeftijdsverschil boven de 10 jaar ligt, wordt het partnerpensioen met 3% verlaagd. Is uw partner bijvoorbeeld 12 jaar jonger dan u, dan wordt het partnerpensioen met 6% verlaagd. We ronden bij de berekening af op hele jaren.

Andere soorten pensioen

Voor u

Voor uw (ex-) partner

Voor uw kinderen

Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
Pensioen bij arbeidsongeschiktheid Bijzonder partnerpensioen  
  Verdeeld ouderdomspensioen  
  Tijdelijk partnerpensioen  
  Anw-hiaatuitkering