Wat is er geregeld?

Alle regels op een rij

Hoe steekt uw pensioen precies in elkaar? Dat staat uitgebreid beschreven in het pensioenreglementDe regeling waarin staat hoe uw pensioen precies is geregeld.. Hierin vindt u onder meer informatie over:

  • voor wie het reglement geldt
  • de leeftijd waarop u met pensioen kunt
  • de soorten pensioen die er zijn voor u, uw partner en kinderen
  • de opbouw van uw pensioen
  • de manieren waarop u uw pensioen op maat kunt maken als u met pensioen gaat
  • hoe uw pensioen zijn waarde behoudt

De werkgever en de vakbonden bepalen de inhoud van uw pensioenregeling. Ons pensioenfonds is de uitvoerder van de regeling.

Welk reglement geldt voor u?

Voor u geldt dit pensioenreglement.

Het pensioenreglement betreft een middelloonregeling. Een middelloonregeling betekent dat de hoogte van uw pensioen straks afhankelijk is van het salaris dat u gemiddeld hebt verdiend tijdens uw dienstverband bij Astellas B.V. Elk jaar bouwt u een stukje pensioen op. Het opbouwpercentage waar wij naar streven bedraagt 1,65% per jaar, maar kan in een bepaald jaar lager zijn. Astellas en de vakbonden (de sociale partners) hebben afspraken gemaakt in het cao-overleg over de te betalen premie voor de komende jaren.

De huidige middelloonregeling kent een financiering op basis van de CDC-methodeCollectieve Defined Contribution is een middelloonregeling met een vaste premie. Dat betekent dat de cao-partners afspraken hebben gemaakt over de pensioenpremie die u en uw werkgever betalen voor de periode 2020-2022. Daarmee moeten alle kosten voor de pensioenregeling worden gedekt. Wanneer de premie onverhoopt onvoldoende is voor enig jaar, dan wordt de opbouw over dat jaar verlaagd.
Het omgekeerde kan ook gebeuren, namelijk dat er onverhoopt meer premie binnenkomt dan in een bepaald jaar nodig is. Dan reserveert ons fonds dit overschot in een premiedepotEen pot waar geld in vloeit als er meer premie is binnengekomen in een bepaald jaar dan nodig was voor uitvoering van de pensioenregeling.. Dit premiedepot kan ons fonds gebruiken als buffer om een eventueel tekort aan premie in andere jaren op te vangen. Als er na drie jaar nog geld over is, kan ons fonds dit premiedepot gebruiken om de pensioenen van werknemers te verhogen.

Hoeveel u hebt opgebouwd, kunt u zien op uw Uniform Pensioenoverzicht. Ga naar Mijn Pensioencijfers. Daar kunt u uw pensioenoverzicht downloaden.

Hoeveel betaalt u?

U betaalt pensioenpremie voor de opbouw van uw pensioen. Uw werkgever draagt ook bij. Meer hierover leest u bij Hoeveel betaalt u?

Dit is er geregeld

Op deze website van Stichting Pensioenfonds Astellas vindt u informatie over onze pensioenregeling:

Volledige regeling

Wilt u precies weten wat uw regeling inhoudt? Lees dan het volledige pensioenreglement.

Eerdere regelingen

Wanneer u voor 1 januari 2015 werknemer was van Astellas, dan hebt u mogelijk nog pensioen opgebouwd in de oude DC-regeling. De oude DC-regeling is per 1 januari 2015 gesloten. Het is dan ook niet meer mogelijk stortingen te doen in deze regeling. Wel kunt u bedrag dat u hebt opgebouwd, gebruiken voor uw pensioen, zoals u dat voor 2015 ook kon. 

Aan de beleggingsrekeningen in de DC-regeling zijn kosten verbonden. Het betreft een percentage van het nog niet ingekochte pensioenkapitaal (peildatum 1 september). De hoogte van dit kostenpercentage stelt het bestuur jaarlijks vast. Dit kostenpercentage was in de afgelopen jaren:

Jaar Kostenpercentage
2023 0,36%
2022 0,33%
2021 0,25%
2020 0,25%
2019 0,40%

Ga naar Mijn Pensioencijfers. Daar kunt u uw pensioenoverzicht downloaden. Op dit pensioenoverzicht staat ook vermeld hoeveel kapitaal u hebt opgebouwd in deze gesloten regeling. Deze regeling wordt uitgevoerd door NN IP. In deze deelnemersbrochure vindt u meer informatie.

Hebt u vragen over de oude regeling? Neem dan contact op met ons.