Pensioen op maat

Later met pensioen

Wilt u langer doorwerken en later met pensioen? U kunt ervoor kiezen om uw pensioen later te laten ingaan. Uw ouderdomspensioen gaat standaard in op uw 68ste verjaardag. Dat betekent niet dat u dan moet stoppen met werken. U kunt uw pensioen uitstellen tot maximaal vijf jaar na uw AOW-datum. De AOW-leeftijd stijgt als we allemaal ouder worden. Gaat uw AOW in als u 68 wordt? Dan kan het pensioen van ons fonds op zijn laatst ingaan vanaf uw 73ste.

Gevolgen voor uw pensioen

Als u langer doorwerkt, bouwt u pensioen op tot uw 68ste verjaardag. Hebt u nog een dienstverband na uw 68ste? Dan bouwt u over uw salaris dus geen pensioen meer op bij ons fonds.

Wat moet u doen?

Spreek met uw werkgever af of u langer door kunt werken en wanneer u met pensioen gaat. Uw werkgever geeft dat aan ons door. Doe dit minimaal 6 maanden voordat u met pensioen wilt gaan.

Wat kunt u doen?

U kunt als u bijna de standaard pensioenleeftijd hebt, ontvangt u enkele maanden daarvoor automatisch een opgave van uw pensioen. Wilt u later met pensioen, dan kunt u een voorbeeldberekening van uw pensioen aanvragen. Neem hiervoor contact met ons op. Voordat u een besluit neemt, is het verder verstandig om te controleren wanneer uw AOW-pensioen ingaat.

Wat kunt u verder kiezen?

En als u hebt deelgenomen aan de beschikbare premieregeling: