Hoeveel betaalt u?

Voor de opbouw van uw pensioen betalen u en uw werkgever pensioenpremie. Uw werkgever betaalt 2/3 deel, u betaalt 1/3 deel.

De pensioenpremie is vastgesteld op 23,73% van de loonsom (2023). Dit is een afspraak tussen werkgever en de bonden.

% van de pensioengrondslag

Ons fonds rekent deze afspraak om in een premie, uitgedrukt in een percentage van de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is 12x uw fulltime maandsalaris (plus ploegentoeslag en vakantietoeslag) minus de franchise. De franchise wisselt per jaar. In 2023 is de franchise vastgesteld op € 17.489. De pensioenpremie bedraagt vanaf 2023 in totaal 33,9% van de pensioengrondslag.

Hoe betaalt u?

Uw bijdrage aan uw pensioenopbouw wordt automatisch ingehouden op uw bruto maandsalaris. Op uw loonstrook ziet u precies hoeveel u betaalt. Uw werkgever maakt uw bijdrage samen met de bijdrage van de werkgever over aan ons fonds.

Kostendekkende premie

De totale premie die wij ontvangen, moet voldoende zijn om alle kosten voor de pensioenopbouw te dekken. Dat is wettelijk verplicht. We noemen dit ook wel een ‘kostendekkende premie’.

Bent u arbeidsongeschikt?

Als u niet meer kunt werken omdat u (volledig) arbeidsongeschikt bent, bouwt u toch pensioen op bij ons fonds. Ook hiervoor hoeft u geen premie te betalen.