Hoeveel krijgt u?

Opbouwpercentage

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het bruto loon dat u in dat jaar hebt verdiend. U bouwt niet over het hele loon pensioen op, omdat u later ook AOW ontvangt. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet 'franchise'. Is uw pensioengevend salarisHet pensioengevend salaris is 12 keer het maandsalaris van dat kalenderjaar, plus vakantietoeslag, de uitgekeerde (variabele) ploegentoeslag en de daarbij behorende vakantietoeslag. hoger dan € 128.810 dan bouwt u over het meerdere ook geen pensioen op. Daar kunt u eventueel zelf een regeling voor treffen.

Over het bruto loon minus de franchise bouwt u jaarlijks een percentage ouderdomspensioen op. Dit noemen we het opbouwpercentage. In 2023 bouwt u 1,80% ouderdomspensioen op.

Sinds 2020 is het opbouwpercentage dat we graag willen bereiken 1,65% bij een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. De feitelijke opbouw van het ouderdomspensioen ligt in 2023 hoger. De verhoging van de opbouw heeft met name te maken met de stijgende rente. Onder het kopje ‘Hoe komt het opbouwpercentage tot stand’ vindt u hierover meer informatie.

Rekenvoorbeeld:

Stel: u verdient € 50.000 per jaar. De franchiseHet bedrag dat van uw salaris wordt afgetrokken bij de berekening van uw pensioen, omdat u later ook AOW ontvangt. is € 17.489. U bouwt in dat jaar 1,80% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 32.511. Dat is € 585 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele jaarlijkse indexatie van uw pensioen.

Hoe komt het opbouwpercentage tot stand?

De sociale partners, dat zijn de werkgever en vakbonden, en de OR hebben voor de jaren 2020 tot en met 2022 een vaste pensioenpremie afgesproken die u en uw werkgever betalen. Deze afspraak is met ingang van 1 januari 2023 voor een periode van twee jaar verlengd. Het pensioenfonds voert deze afspraken uit. Het pensioenfonds berekent jaarlijks welke opbouw voor deze premie kan worden toegekend. Alle kosten voor de pensioenregeling in het betreffende jaar moeten worden betaald uit de premie die beschikbaar is.

Het opbouwpercentage waar wij naar streven bedraagt 1,65% per jaar. Dit percentage kan in een bepaald jaar anders zijn. Het bestuur bekijkt per jaar of de premie voldoende is om het beoogde opbouwpercentage te halen.

Opbouwpercentage door de jaren

In onderstaande grafiek ziet u hoe het opbouwpercentage zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld: