Soorten pensioen

Wezenpensioen

Wij regelen een uitkering voor uw kinderen als u komt te overlijden. Dit noemen we ook wel wezenpensioen. Uw kinderen ontvangen dit pensioen tot hun 18de verjaardag. In sommige gevallen kan uw kind tot 27 jaar wezenpensioen krijgen, bijvoorbeeld als uw kind:

  • naar school gaat
  • studiefinanciering krijgt
  • arbeidsongeschikt is

Ga naar Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel pensioen er is geregeld voor uw kinderen. Er is wezenpensioen voor maximaal 5 kinderen.

Ook stief- en pleegkinderen waarvoor u de zorg op u hebt genomen, kunnen onder voorwaarden wezenpensioen ontvangen.

Andere soorten pensioen

Voor u

Voor uw (ex-) partner

Voor uw kinderen

Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
Pensioen bij arbeidsongeschiktheid Bijzonder partnerpensioen  
  Verdeeld ouderdomspensioen  
  Tijdelijk partnerpensioen  
  Anw-hiaatuitkering