Pensioenopbouw en uitkering, hoe zit het in elkaar?

Pensioen dat u straks krijgt

Elk jaar bouwt u een stukje pensioen op. Meer informatie daarover vindt u hieronder. Al die stukjes bij elkaar, plus de verhogingen (en eventueel verlagingen) die daarbij horen, leiden aan het eind van uw werkzame leven tot een pensioenuitkering.

Stel, u bouwt gedurende uw hele werkzame leven (zo’n 40 jaar) elk jaar 1,65% van uw pensioengrondslag aan pensioen op. Dan krijgt u als u met pensioen gaat een uitkering van 40 x 1,65% = 66% van uw gemiddelde pensioengrondslag. Het percentage van 1,65% kan echter variëren, dus deze 66% is geen gegeven.

Omdat de totale pensioenopbouw de nodige jaren rendeert, is er straks voldoende geld voor een levenslange uitkering. Natuurlijk krijgt u als u in Nederland woont en werkt ook nog AOW van de overheid. En misschien hebt u zelf nog wel een spaarpotje opgebouwd voor uw pensioen.

Pensioen dat u opbouwt

De werkgevers- en werknemersorganisaties maken afspraken over de pensioenregeling en de verdeling van de premie. Die afspraken gelden voor 3 jaar. Voor Pensioenfonds Astellas is afgesproken dat er een premie van 33,4% van de pensioengrondslag wordt betaald aan het pensioenfonds. Uw werkgever betaalt hiervan 23,38% en u 10,02%. Die premie wordt voor een aantal jaren vastgelegd en daarna maken werkgevers- en werknemersorganisaties weer nieuwe afspraken.

Het pensioenfonds berekent jaarlijks hoeveel pensioenopbouw daarvoor toegekend kan worden. We streven daarbij naar een opbouw van 1,65%. Of dat lukt, is vooral afhankelijk van de stand van de rente. Is de rente laag, dan levert de betaalde premie weinig rendement op. Pensioen is dan in feite duur. Een lage rente betekent dus dat de premie van 33,4% te weinig kan zijn om de volledige pensioenopbouw te betalen. Het opbouwpercentage gaat dan omlaag, zodat de prijs van het pensioen daalt en binnen de betaalde premie van 33,4% past. Voor 2023 halen we het streefpercentage van 1,65%.

Wij doen uiteraard ons best om een zo goed mogelijk pensioen voor u te verzorgen, maar het is geen slecht idee om ook zelf in de gaten te houden wat u kunt verwachten en wat u zelf nog kunt doen om na uw pensionering voldoende inkomen te houden!