Pensioenkapitaal inkopen in de middelloonregeling

U hebt in het verleden pensioenkapitaal opgebouwd in de beschikbarepremieregeling (DC regeling) van Stichting Pensioenfonds Astellas. Sinds 1 januari 2015 is die regeling gesloten, dat wil zeggen dat er geen stortingen meer in worden gedaan.

Pensioenkapitaal inkopen in de middelloonregeling

Deelname aan de beschikbarepremieregeling brengt bepaalde risico’s met zich mee. Zoals de regeling nu is, blijft u deelnemer totdat u uit dienst treedt of met pensioen gaat. Tot u met pensioen gaat wordt het rendement van het fonds elk jaar als tegoed bijgeschreven, ook als u uit dienst bent. Het risico bestond en bestaat echter dat het fondsrendement in enig jaar negatief is.

Pensioenfonds Astellas biedt u jaarlijks de mogelijkheid om uw pensioenkapitaal uit de beschikbare premieregeling in te kopen in de middelloonregeling van het pensioenfonds. Deze mogelijkheid krijgt u tot het moment dat u met pensioen gaat of totdat u uit dienst treedt. U maakt de keuze éénmalig en onherroepelijk voor uw volledige pensioenkapitaal in de beschikbarepremieregeling.

Overwegingen 

Het omzetten van uw pensioenkapitaal in pensioenaanspraken is niet zonder risico. In financieel slechte omstandigheden kan het pensioenfonds toegekende pensioenaanspraken verlagen.

Naast het fondsrendement zijn er meer overwegingen die u in uw beslissing zou kunnen meenemen, zoals:

  • de toekomstige verhogingen of verlagingen van de pensioenaanspraken;
  • de renteontwikkeling;
  • de jaarlijks wijzigende inkoopfactoren.

Wat kost inkoop in de middelloonregeling?

Voor de administratieve handelingen die we moeten verrichten om uw pensioenkapitaal uit de DC-regeling om te zetten naar pensioen in de middelloonregeling, brengen we geen kosten in rekening.

Wel houden we bij de inkoop van kapitaal een opslag in om de financiële positie van het pensioenfonds op peil te houden. Deze solvabiliteitsopslag was in de afgelopen jaren:

Jaar Solvabiliteitsopslag
2023 19,3%
2022 15,0%
2021 2,9%
2020 6%
2019 4,5%
2018 6,4%
2017 4,6%
2016 18,6%

Wat moet u doen?

Als u gebruik kunt maken van deze keuzemogelijkheid, ontvangt u van ons jaarlijks een brief waarin staat tot wanneer u uw keuze kenbaar kunt maken. Doet u dat niet of niet voor de in deze brief genoemde datum, dan blijft uw pensioenkapitaal staan in de beschikbare premieregeling. Wanneer u er voor kiest uw pensioenkapitaal in te kopen in de middelloonregeling van Pensioenfonds Astellas, dan wordt dit voor het einde van het betreffende jaar in onze administratie verwerkt.

Formulier verzoek inkoop

Als u uw pensioenkapitaal uit de beschikbarepremieregeling wilt inkopen in de middelloonregeling van Pensioenfonds Astellas, dan vult u het formulier in en stuurt het vóór de datum die in de brief staat retour naar Pensioenfonds Astellas.

Let op: Na die datum vervalt de inkoopmogelijkheid voor het betreffende jaar.

Meer informatie

Lees de veelgestelde vragen over inkoop in de middelloonregeling.

Wat kunt u nog meer kiezen?

En als u hebt deelgenomen aan de beschikbare premieregeling: