Pensioenkapitaal inkopen in de middelloonregeling

U hebt in het verleden pensioenkapitaal opgebouwd in de beschikbare premieregeling (DC regeling) van Stichting Pensioenfonds Astellas. Sinds 1 januari 2015 is die regeling gesloten, dat wil zeggen dat er geen stortingen meer in worden gedaan.

Pensioenkapitaal inkopen in de middelloonregeling

Deelname aan de beschikbare premieregeling brengt bepaalde risico’s met zich mee. Zoals de regeling nu is, blijft u deelnemer totdat u uit dienst treedt of met pensioen gaat. Tot die tijd wordt het rendement van het fonds elk jaar als tegoed bijgeschreven. Het risico bestond en bestaat echter dat het fondsrendement in enig jaar negatief is. Het definitieve rendement over het voorafgaande jaar is in juni van het daaropvolgende kalenderjaar bekend.

Pensioenfonds Astellas biedt u jaarlijks de mogelijkheid om uw pensioenkapitaal uit de beschikbare premieregeling in te kopen in de middelloonregeling van het pensioenfonds. Deze mogelijkheid krijgt u tot het moment dat u met pensioen gaat of totdat u uit dienst treedt. U maakt de keuze éénmalig en onherroepelijk voor uw volledige pensioenkapitaal in de beschikbare premieregeling.

Overwegingen 

Het omzetten van uw pensioenkapitaal in pensioenaanspraken is niet zonder risico. In financieel slechte omstandigheden kan het pensioenfonds toegekende pensioenaanspraken verlagen.

Naast het fondsrendement zijn er meer overwegingen die u in uw beslissing zou kunnen meenemen, zoals:

  • de toekomstige verhogingen of verlagingen van de pensioenaanspraken;
  • de renteontwikkeling;
  • de jaarlijks wijzigende inkoopfactoren;
  • wetswijzigingen.

Wat moet u doen?

Als gebruik kunt maken van deze keuzemogelijkheid, ontvangt u daarover van ons een brief. U moet dit jaar uw keuze vóór 15 februari 2019 kenbaar maken aan het fonds. Doet u dat niet of niet voor de genoemde datum, dan blijft uw pensioenkapitaal staan in de beschikbare premieregeling. Wanneer u er vóór 15 februari 2019 voor kiest uw pensioenkapitaal in te kopen in de middelloonregeling van Pensioenfonds Astellas, dan doet u dit op het inkoopmoment per 31 december 2018.

Formulier verzoek inkoop

Als u uw pensioenkapitaal uit de beschikbare premieregeling wilt inkopen in de middelloonregeling van Pensioenfonds Astellas, dan vult u dit formulier in en stuurt het vóór 15 februari 2019 retour naar Pensioenfonds Astellas.

Let op: Na 15 februari 2019 vervalt de inkoopmogelijkheid per 31 december 2018.

Wat kunt u nog meer kiezen?

En als u hebt deelgenomen aan de beschikbare premieregeling: