Soorten pensioen

Partnerpensioen

Wij regelen een uitkering voor uw partner als u komt te overlijden. Dit noemen we ook wel partnerpensioen. Uw partner ontvangt dit pensioen totdat hij of zij overlijdt. Heeft uw partner een eigen inkomen? Dit maakt niet uit voor de hoogte van het partnerpensioen.

Uw partner heeft automatisch recht op het partnerpensioen dat u hebt opgebouwd tijdens uw dienstverband als u voordat u met pensioen gaat:

  • bent getrouwd
  • uw partnerschap hebt geregistreerd bij de gemeente of
  • uw partner bij ons hebt aangemeld als u ongehuwd samenwoont en bij de notaris een samenlevingscontract hebt afgesloten

Woont u samen? Dan heeft uw partner alleen recht op partnerpensioen als uw partner bij ons is aangemeld voordat u met pensioen ging. Aanmelden is na uw pensioen niet meer mogelijk.

Ga naar Mijn Pensioencijfers en controleer of uw partner bij ons is geregistreerd. Hier ziet u ook hoeveel pensioen er voor uw partner is geregeld.

Toen u uit dienst en/of met pensioen ging, kon u ervoor kiezen om uw opgebouwde partnerpensioen om te zetten in extra ouderdomspensioen voor uzelf. Uw partner moest het met dit besluit eens zijn en het formulier voor akkoord ondertekenen.

Is uw partner jonger dan u? Voor elk jaar dat het leeftijdsverschil boven de 10 jaar ligt, wordt het partnerpensioen met 3% verlaagd. Is uw partner bijvoorbeeld 12 jaar jonger dan u, dan wordt het partnerpensioen met 6% verlaagd. We ronden bij de berekening af op hele jaren.

Andere soorten pensioen

Voor u

Voor uw (ex-) partner

Voor uw kinderen

Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
  Bijzonder partnerpensioen  
  Verdeeld ouderdomspensioen