Verandert uw situatie?

Einde samenwonen

U hebt de partner waarmee u samenwoont, aangemeld voordat u met pensioen ging en u hebt besloten om nu uit elkaar te gaan. Een vervelende situatie die ook uw pensioen kan beïnvloeden.

Wat is er geregeld?

Uw ouderdomspensioen hoeft u niet te verdelen. Zo staat dat in de wet.
Uw ex-partner krijgt wel een bijzonder partnerpensioen als u overlijdt. Maar uw ex-partner kan verklaren af te zien van dit partnerpensioen. Hij of zij ontvangt na uw overlijden dan geen pensioen van ons.

Wat moet u doen?

Meld uw ex-partner af bij ons via Mijn Pensioencijfers.

Bevestiging afmelding

Als u uw ex-partner bij ons hebt afgemeld, sturen wij u en uw ex-partner automatisch een opgave van het bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner.

Wanneer hoeft u niets te doen?

Bent u gaan samenwonen nadat uw ouderdomspensioen is ingegaan? Dan is uw ex-partner niet bij ons fonds geregistreerd. U kunt dit zien op uw Uniform Pensioenoverzicht. Daar staat de naam van uw ex-partner niet vermeld. U hoeft hem of haar dan ook niet af te melden.

Verklaring afzien van het bijzonder partnerpensioen

Wat kan uw ex-partner doen?

Uw ex-partner kan via een verklaring afzien van het bijzonder partnerpensioen. Bijvoorbeeld omdat jullie andere afspraken maken over de verdeling van jullie bezittingen en/of pensioen. Als uw ex-partner afziet van bijzonder partnerpensioen, ontvangt hij of zij na uw overlijden geen uitkering van ons fonds. Als u een nieuwe partner krijgt, dan is er voor hem of haar weer een volledig partnerpensioen.

Als uw ex-partner niet afziet van het bijzonder partnerpensioen, dan heeft een eventuele nieuwe partner recht op het partnerpensioen minus het bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner. Het kan zijn dat uw nieuwe partner daardoor minder krijgt dan uw ex-partner.

Wat moet u doen?

Wanneer uw ex-partner afziet van bijzonder partnerpensioen, regelt u dat met het formulier Overeenkomst afstand bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner. U en uw ex-partner moeten beiden het formulier ondertekenen!

Als uw ex-partner geen handtekening zet, gaat ons fonds uit van de datum waarop één van beiden op het gezamenlijke adres is uitgeschreven bij de gemeente. Neem in dat geval contact op met ons fonds.