Wat is pensioen?

De bouwstenen van uw pensioen

Pensioen is een ruim begrip. Meestal bedoelen we met pensioen het inkomen dat u ontvangt vanaf het moment dat u stopt met werken. U ontvangt pensioen:

  1. van de overheid
  2. van één of meer pensioenfonds(en) of -verzekeraars
  3. van een bank of verzekeraar als u zelf hebt gespaard voor extra pensioen

Wanneer gesproken wordt over (uw) pensioen, is het belangrijk om te weten over welk soort pensioen het gaat. Deze website gaat over het aanvullend pensioen dat u via uw werkgever bij ons hebt opgebouwd. Hieronder schetsen we het volledige plaatje van het Nederlandse pensioensysteem.

1. Overheid

Vanaf het moment dat u bent gestopt met werken, ontvangt u in principe geen salaris meer. Nu is het in Nederland in de wet geregeld dat mensen meestal een uitkering krijgen:

  • als ze met pensioen gaan
  • als ze arbeidsongeschikt raken, of
  • als hun partner overlijdt

Deze wettelijke uitkeringen zijn:

AOW Afkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid. (Algemene Ouderdoms Wet) ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd.
AnwUitkering die uw partner mogelijk krijgt van de overheid als u komt te overlijden. (Algemene nabestaandenwet) kan uw partner krijgen na uw overlijden.
WIAAfkorting voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een uitkering van de overheid voor mensen die arbeidsongeschikt zijn. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) ontvangt u als u arbeidsongeschikt raakt.

Voor alle 3 de uitkeringen gelden voorwaarden. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor één van deze uitkeringen? Lees dan de informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank of UWV.

2. Pensioenfonds of -verzekeraar

Wanneer u werkt, kunt u vaak aanvullend pensioen opbouwen bij een pensioenfonds of –verzekeraar waarbij uw werkgever is aangesloten. Als u met pensioen gaat, ontvangt u een aanvullend pensioen van dit fonds. Tijdens uw werk bij Astellas bouwde u pensioen op bij ons fonds: Stichting Pensioenfonds Astellas. Nu u met pensioen bent, ontvangt u pensioen van ons fonds.

3. Bank of verzekeraar

Misschien hebt u, toen u nog werkte, zelf extra pensioen geregeld. Misschien hebt u bijgespaard, belegd of een aanvullende verzekering afgesloten. Wanneer u dit hebt gedaan, ontvangt u extra inkomen van uw bank of verzekeraar.