Hoeveel krijgt u?

Doe de pensioencheck

Uw inkomen bestaat grofweg uit 3 delen:

1. AOW-pensioen

Als u in Nederland hebt gewoond en/of gewerkt hebt u AOW-pensioen opgebouwd. Als u 40-jaar voor uw AOW-leeftijd onafgebroken in Nederland hebt gewoon en/of gewerkt, ontvangt u een volledig AOW-pensioen. Bent u een tijd in het buitenland geweest? Dan ontvangt u minder AOW. De hoogte van het AOW-pensioen is verschillend voor:

  • alleenstaanden
  • alleenstaanden met kinderen
  • gehuwden of samenwonenden

Meer informatie over uw AOW-pensioen vindt u op de SVB website.

2. Ouderdomspensioen

Bij uw eerste pensioenbetaling ontvangt u van ons een bruto-netto berekening. Hierin staat:

  • uw bruto pensioen
  • de inhoudingen en
  • het netto bedrag dat op uw bankrekening wordt gestort

Inhoudingen en naheffing

Wij zijn verplicht om inhoudingen op uw bruto pensioen te doen. Het gaat om de zorgverzekering (= bijdrage Zvw) en loonheffing (= belastingpremie volksverzekeringen). Tot uw AOW-pensioen ingaat zijn we verplicht om ook een bedrag af te trekken voor het AOW-pensioen.

Als u ook pensioen ontvangt van andere organisaties, kan het zijn dat u aan het einde van het jaar extra loonheffing moet betalen aan de Belastingdienst. Dat komt doordat elke organisatie die pensioen uitkeert aan u, ervan uitgaat dat u alleen van die organisatie inkomen ontvangt. Vaak betekent dit dat u over al uw stukjes inkomen na uw pensioen het lage belastingtarief betaalt.

Aan het einde van het jaar telt de Belastingdienst uw totale inkomen bij elkaar. Dit totaal kan betekenen dat u in een hogere belastingschaal valt. Wat u te weinig hebt betaald, moet u dan alsnog (in 1 keer) betalen. Dit is de naheffing. Hebt u daar vragen over? Neem dan contact op met de Belastingdienst.

Jaaropgave van ons fonds

In januari ontvangt u de jaaropgave van uw pensioen bij ons fonds. Deze kunt u gebruiken bij uw belastingaangifte. Bij deze jaaropgave vindt u ook steeds een actuele bruto-netto berekening van uw pensioen. Daarbij ontvangt u informatie over zaken die voor u van belang zijn in verband met de hoogte van uw (netto) pensioenuitkering.

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Verder krijgt u jaarlijks een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierin staat wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij ons fonds. Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden. De bedragen op het pensioenoverzicht zijn bruto bedragen per jaar.

Ook ziet u in het pensioenoverzicht:

  • De gegevens van u en eventueel uw partner
  • Informatie over het pensioen dat u hebt opgebouwd
  • Een toelichting op het pensioenoverzicht

Lees ook de veelgestelde vragen over het Uniform Pensioenoverzicht.

Mijn Pensioencijfers is een online omgeving waarin u uw pensioen kunt checken en zelf wijzigingen kunt doorvoeren. U logt in met uw DigiD. In Mijn Pensioencijfers ziet u in één oogopslag wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden.

3. Extra pensioen

Hebt u individueel bijgespaard voor extra pensioen? Dan ontvangt u een uitkering van een bank of een verzekeraar uit een lijfrente, koopsompolis of andere verzekeringen. De hoogte hiervan hangt af van het type product, de inleg en het rendement. Neem contact op met uw bank of verzekeraar over de precieze hoogte van de uitkering.