Verandert uw situatie?

Scheiden

U bent getrouwd voordat u met pensioen ging en u hebt besloten om nu uit elkaar te gaan. Een vervelende situatie die ook het pensioen beïnvloedt als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had voordat u met pensioen ging. Er gelden regels voor de verdeling van het ouderdomspensioen, dus ook voor het pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd tijdens uw relatie. Dat is vastgelegd in de ‘Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding’. U kunt ook afwijken van de wet door andere afspraken te maken.

Wat is er geregeld?

In de wet zijn 2 zaken geregeld:

Uw ex-partner krijgt een bijzonder partnerpensioen na uw overlijden.
Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens de relatie hebt opgebouwd.

1. Partnerpensioen

Het bijzonder partnerpensioen wordt automatisch geregeld. Uw ex-partner kan ervan afzien. Hij of zij ontvangt na uw overlijden dan geen pensioen van ons. Wanneer uw ex-partner dit besluit, stuur ons dan een brief met de verklaring van uw ex-partner. U en uw ex-partner ondertekenen beiden deze brief. Wij bekijken of we hiermee kunnen instemmen. U kunt het besluit ook opnemen in uw scheidingsconvenant en dat aan ons toesturen.

2. Ouderdomspensioen

U en uw ex-partner delen het ouderdomspensioen gelijkwaardig. Vul in Mijn Pensioencijfers het formulier in. Doet u dat binnen 2 jaar nadat u uit elkaar bent gegaan? Dan krijgt uw ex-partner zijn of haar deel van het ouderdomspensioen rechtstreeks van ons. Als u langer wacht dan 2 jaar, moet uw ex-partner zijn of haar deel bij u opvragen. Als uw ex-partner overlijdt, krijgt u weer uw volledige ouderdomspensioen van ons. Hebt u meerdere ex-partners, dan moet u uw pensioen ook met hen delen.

Andere afspraken

U kunt ook andere afspraken maken:

  • niet ieder de helft, maar een andere verdeling
  • niet het pensioen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is opgebouwd, maar over een andere periode.
  • een combinatie van 1 en 2
  • het ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner omzetten in een eigen recht op ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Dit noemen we ook wel conversieEen eigen recht op ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Het pensioen van uw ex-partner staat dan los van uw eigen pensioen..

Maken u en uw ex-partner andere afspraken over de verdeling van het ouderdomspensioen? Binnen de wettelijke mogelijkheden bepaalt u samen wat u redelijk vindt. U moet het beiden met de beslissingen eens zijn. Geef dit binnen 2 jaar door via het formulier in Mijn Pensioencijfers.