Nieuws

Heeft uw partner genoeg inkomen als u overlijdt?

Overlijdt uw partner? Dan blijkt de uitkering voor nabestaanden soms veel lager dan verwacht. Alsof ze nog niet genoeg aan hun hoofd hebben, kunnen weduwen en weduwnaars daardoor ook nog in de financiële problemen komen.

Zover hoeft het niet te komen. Ons fonds regelt een uitkering voor uw partner (partnerpensioen) en kinderen (wezenpensioen) als u komt te overlijden. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden:

• U moet uw partner bij ons fonds aanmelden als u samenwoont.
• Uw partner moet bij ons bekend zijn, vóórdat uw pensioen ingaat

Wat is het partnerpensioen?

Het woord ‘pensioen’ is hierbij wat verwarrend. Partnerpensioen is een uitkering die uw partner ontvangt van het pensioenfonds als u komt te overlijden. Die uitkering kan een partner bij wijze van spreken al krijgen vanaf zijn of haar veertigste.

Hoeveel partnerpensioen is er voor uw partner?

De hoogte hangt af van hoeveel pensioen u opbouwt (of eerder hebt opgebouwd). Check nu hoeveel pensioen er voor u geregeld is. Dat kost nu een paar minuten en scheelt straks een hoop ellende.

  • Het partnerpensioen bij ons fonds kunt u checken in Mijn Pensioencijfers. Mijn Pensioencijfers is uw persoonlijke online omgeving bij ons pensioenfonds.
  • Hebt u eerder pensioen opgebouwd via een andere werkgever? Log dan in op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een compleet overzicht van uw pensioen via verschillende werkgevers bij verschillende pensioenfondsen of verzekeraars. Deze website toont ook de AOW van de overheid. Als u samen met uw partner inlogt, ziet u wat u krijgt als uw partner komt te overlijden.

Waardoor kan het partnerpensioen tegenvallen?

Er zijn verschillende redenen waarom het inkomen kan tegenvallen:

  1. Als uw partner een eigen inkomen heeft, ontvangt hij of zij minder of geen Anw-uitkering van de overheid. 
  2. Het kan ook zijn dat u eerder pensioen hebt opgebouwd en dat het partnerpensioen in die pensioenregeling een verzekering was. Dat betekent dat er alleen een uitkering is voor uw partner als u overlijdt tijdens uw dienstverband. U bent daar nu uit dienst, dus is er niets meer geregeld voor uw partner. (Tenzij u een stukje ouderdomspensioen voor uzelf hebt gebruikt om een (hoger) partnerpensioen te regelen voor uw partner.) Bij ons fonds is dit anders geregeld.
  3. Ook als u gescheiden bent, is het partnerpensioen lager. Bij scheiding gaat meestal een deel van het door uzelf opgebouwde partnerpensioen naar uw ex-partner. (Uw ex-partner kan hiervan afzien.)
  4. Hebt u weinig pensioen opgebouwd voor uzelf? Dan is er ook weinig partnerpensioen. Dat komt vaak voor. Bijvoorbeeld doordat u in deeltijd werkt, een baan hebt gehad zonder pensioenregeling of een tijd lang zelfstandig ondernemer bent geweest.
  5. Bent u vaak van baan gewisseld? Dan is het niet altijd meer mogelijk om uw partner aan te melden voor het partnerpensioen bij uw oude pensioenfonds nadat u uit dienst bent gegaan.

Wat kunt u doen?

Heeft uw partner te weinig inkomen als u iets overkomt? Dan zijn er verschillende oplossingen. Hierover kunnen wij u niet persoonlijk adviseren. Een onafhankelijk financieel adviseur kan dat wel. Hebt u vragen over uw partnerpensioen? Deze beantwoorden wij graag. Stel uw vraag aan onze medewerkers.