Nieuws

Ons herstelplan is vernieuwd

In een herstelplan legt een pensioenfonds vast welke maatregelen het fonds wil nemen om zijn financiële positie te verbeteren.

Onze financiële positie

De financiële positie van een pensioenfonds wordt uitgedrukt in een percentage. Dat is de actuele dekkingsgraad. Ons fonds publiceert elke maand de actuele stand van zaken in deze grafiek. Pensioenfondsen rapporteren elke maand de actuele dekkingsgraad aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Ook melden ze de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.

Te weinig reserves

Onze beleidsdekkingsgraad ligt onder een belangrijke grens; hij is nu 107,8% en dat is lager dan de vereiste dekkingsgraad. Dit betekent dat ons fonds te weinig buffers heeft om grote tegenvallers op te vangen. In het herstelplan staat hoe ons fonds weer financieel gezond kan worden en op welke termijn dat kan gebeuren. ‘Gezond’ betekent dat de beleidsdekkingsgraad weer boven de vereiste dekkingsgraad komt te liggen.

Hersteltermijn

Het herstelplan van ons fonds is bijgewerkt. De hersteltermijn van ons fonds is 10 jaar. Deze termijn zorgt ervoor dat de gevolgen voor alle deelnemers over meerdere jaren gespreid kunnen worden. Ons fonds wil de kans op het verlagen van de (opgebouwde) pensioenen zoveel mogelijk beperken. Door de hersteltermijn worden werknemers, oud-werknemers en de gepensioneerden in gelijke mate ‘geraakt’. Op die manier is evenwichtige belangenafweging geborgd.

Meer informatie

Op deze website vindt u meer informatie over ons herstelplan.