Nieuws

Geen verhoging pensioenen per 1 januari 2024

Tot onze spijt is het niet mogelijk om de pensioenen ter verhogen vanaf 1 januari 2024. Na uitvoerig onderzoek heeft het bestuur dit besluit moeten nemen. Volgens ons beleid verhogen we de pensioenen op basis van de stijging van de prijzen. Natuurlijk moet ook de financiële positie van ons fonds goed genoeg zijn.

Prijzen 2023 lager dan 2022

Op basis van de prijsstijging kunnen we de pensioenen niet verhogen. Dit komt omdat de prijzen volgens de officiële cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) lager zijn dan in 2022. We begrijpen dat u dit mogelijk anders ervaart. Daarom onderzochten we uitgebreid naar een oplossing. Helaas zonder positief eindresultaat.

Hieronder gaan we er dieper op in.

Waarom we niet kunnen verhogen

Om de pensioenen te verhogen kijken we elk jaar naar de stijging van de consumentenprijzen. Zo hebben we als doel om de pensioenen mee te laten groeien met de ontwikkeling van de prijzen. Het CBS berekent de zogenaamde consumenten prijs index (CPI). Volgens ons beleid kijken we elk jaar naar de CPI van oktober van het afgelopen jaar tot oktober van het lopende jaar.

CPI oktober – oktober negatief

Als we kijken naar de prijsstijging van oktober 2022 tot oktober 2023 dan zien we dat er geen prijsstijging was in deze periode. De CPI was met -2,0% negatief. Dit wil zeggen dat de prijzen in oktober 2023 lager waren dan de prijzen in oktober 2022. We kunnen op basis hiervan de pensioenen niet verhogen, maar we hoeven ze ook niet te verlagen.

Andere opties onderzocht

We snappen heel goed dat u mogelijk een andere verwachting had. We hebben als bestuur dan ook heel uitgebreid gekeken of we toch de pensioenen konden verhogen via een andere weg. We onderzochten onder andere of het mogelijk was om ons beleid aan te passen. Helaas moesten we de conclusie trekken dat het juridisch en uitvoeringstechnisch op geen manier mogelijk is om de pensioenen te verhogen.

We hebben daarbij ook gekeken naar de argumenten van pensioenfondsen die wel de pensioenen verhogen. Ook hier zagen we helaas geen mogelijkheden voor ons. Dit komt door de combinatie van onze dekkingsgraad, de hoogte van de eerdere verhoging (7,05% per 1 januari 2023) en de beperkte capaciteit op korte termijn bij onze uitvoerder AZL.