Welke keuzes hebt u zelf?

Laag 1

waardeoverdracht.png

Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of
-verzekeraar

ruilen_ouderdoms_partner_67.png

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op uw datum uitdiensttreding of op uw pensioendatum.

 pensioenvergelijker.png

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Maak gebruik van de pensioenvergelijker.

 ruilen_partner_ouderdom_67.png

Wilt u het partnerpensioen, of een deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen? Dat kan op uw pensioendatum.

 meerofminder_68.png Wilt u eerder of later met pensioen gaan dan de vastgestelde pensioenleeftijd? Dit moet u 6 maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.  keuze.png Wilt u alle keuzemogelijkheden zien? Alle overige keuzes bij persoonlijke gebeurtenissen vindt u in het menu aan de linkerkant.