Partner- en wezenpensioen

Laag 2

partner_en_wezenpensioen_opbouw.png

Naast uw ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen en wezenpensioen op. Als u komt te overlijden, heeft uw partner recht op een partnerpensioen en ontvangen uw kinderen een wezenpensioen.

Het partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen dat u zou ontvangen als u tot pensionering bij Stichting Pensioenfonds Astellas pensioen zou opbouwen. Bij overlijden na pensionering krijgt uw partner ook 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen. De hoogte van het wezenpensioen is 20% van het partnerpensioen. Elk kind krijgt dit tot hij of zij 18 jaar is. Zolang het kind op school zit of studeert, krijgt het kind wezenpensioen uiterlijk tot hij of zij 27 jaar is.

Indien uw partner meer dan 10 jaar jonger is dan u, dan wordt het partnerpensioen voor uw partner gekort met 3% voor elk vol jaar dat uw partner meer dan 10 jaar jonger is.

De hoogte van het partnerpensioen en van het wezenpensioen staat vermeld op uw UPO en op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Verder kan uw partner recht hebben op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de Anw-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner woonde of werkte in Nederland en heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt en uw partner zorgt voor een kind dat jonger is dan 18 jaar of uw partner is voor meer dan 45% arbeidsongeschikt. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl.

 

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie over partnerpensioen vindt u in het pensioenreglement. Of ga naar de documentenpagina.