Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Laag 2

arbeidsongeschiktheidspensioen.png 

Als u voor 80% of meer arbeidsongeschikt bent, hebt u recht op voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid.

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie over arbeidsongeschiktheidspensioen vindt u in het pensioenreglement. Of ga naar de documentenpagina.