Wat is er geregeld?

Alle regels op een rij

Hoe stak uw pensioenopbouw precies in elkaar toen u in dienst was en wat is er nu nog voor u geregeld? Dat staat uitgebreid beschreven in het pensioenreglementDe regeling waarin staat hoe uw pensioen precies is geregeld.. Hierin vindt u onder meer informatie over:

  • voor wie het reglement geldt
  • de leeftijd waarop u met pensioen kunt
  • de soorten pensioen die er zijn voor u, uw partner en uw kinderen
  • de opbouw van uw pensioen
  • de manieren waarop u uw pensioen op maat kunt maken als u met pensioen gaat
  • hoe uw pensioen zijn waarde behoudt

De werkgever en de vakbonden bepalen de inhoud van uw pensioenregeling. Ons pensioenfonds is de uitvoerder van de regeling.

Welk reglement geldt voor u?

Voor uw opgebouwde pensioen geldt dit pensioenreglement.

Het pensioenreglement betreft een middelloonregeling. Een middelloonregeling betekent dat de hoogte van uw pensioen straks afhankelijk is van het salaris dat u gemiddeld hebt verdiend tijdens uw dienstverband bij Astellas B.V. Elk jaar bouwde u een stukje pensioen op.
Hoeveel u hebt opgebouwd, kunt u zien op uw Uniform Pensioenoverzicht. Ga naar Mijn Pensioencijfers. Daar kunt u uw pensioenoverzicht downloaden.

Hoeveel betaalde u?

Toen u nog in dienst was, betaalde u elke maand pensioenpremie voor de opbouw van uw pensioen. Dit geldt voor u als u onder de CAO viel. U betaalde een deel en uw werkgever betaalde een deel. Uw bijdrage aan uw pensioenopbouw werd automatisch ingehouden op uw bruto maandsalaris. Op uw oude loonstroken ziet u precies hoeveel u hebt betaald. Uw werkgever maakte uw bijdrage samen met de bijdrage van de werkgever over aan ons fonds. Nu u uit dienst bent, betaalt u geen pensioenpremie meer.

Dit is er geregeld

Op deze website van Stichting Pensioenfonds Astellas vindt u informatie over onze pensioenregeling:

Volledige regeling

Wilt u precies weten wat uw regeling inhoudt? Lees dan het volledige pensioenreglement.

Eerdere regelingen

Wanneer u voor 1 januari 2015 werknemer was van Astellas, dan hebt u mogelijk nog pensioen opgebouwd in oude DC-regeling. De oude DC-regeling is per 1 januari 2015 gesloten. Toen u uit dienst ging, is het opgebouwde kapitaal in deze regeling voor u behouden. Hebt u vragen over de oude regeling? Neem dan contact op met ons.

Ga naar Mijn Pensioencijfers. Daar kunt u uw pensioenoverzicht downloaden. Op dit pensioenoverzicht staat ook vermeld hoeveel kapitaal u hebt opgebouwd in deze gesloten regeling. Deze regeling wordt uitgevoerd door NN IP. In deze deelnemersbrochure vindt u meer informatie.