Wat is pensioen?

De bouwstenen van uw pensioen

Pensioen is een ruim begrip. Meestal bedoelen we met pensioen het inkomen dat u ontvangt vanaf het moment dat u stopt met werken. U krijgt straks pensioen:

 1. van de overheid
 2. van één of meer pensioenfonds(en) of -verzekeraars
 3. van een bank of verzekeraar, tenminste als u zelf bijspaart voor extra pensioen

Wanneer gesproken wordt over (uw) pensioen, is het belangrijk om te weten over welk soort pensioen het gaat. Deze website gaat over het aanvullend pensioen dat u via uw werkgever bij ons hebt opgebouwd. Hieronder schetsen we het volledige plaatje van het Nederlandse pensioensysteem.

1. Overheid

Wanneer u stopt met werken, ontvangt u in principe geen salaris meer. Nu is het in Nederland in de wet geregeld dat u meestal een uitkering krijgt:

 • als u met pensioen gaan
 • als u arbeidsongeschikt raakt of
 • als uw partner overlijdt

Deze wettelijke uitkeringen zijn:

 • AOW Afkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid.  (Algemene Ouderdoms Wet) ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd
 • Anw Uitkering die uw partner mogelijk krijgt van de overheid als u komt te overlijden.  (Algemene nabestaandenwet) kan uw partner krijgen na uw overlijden
 • WIA Afkorting voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een uitkering van de overheid voor mensen die arbeidsongeschikt zijn.   (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) ontvangt u als u arbeidsongeschikt raakt

Voor alle 3 de uitkeringen gelden voorwaarden. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor één van deze uitkeringen? Lees dan de informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank of UWV.

2. Pensioenfonds of -verzekeraar

Wanneer u werkt, kunt u vaak aanvullend pensioen opbouwen bij een pensioenfonds of –verzekeraar waarbij uw werkgever is aangesloten. Als u met pensioen gaat, ontvangt u een aanvullend pensioen van dit fonds. Tijdens uw werk bij Astellas bouwde u pensioen op bij ons fonds: Stichting Pensioenfonds Astellas.

3. Bank of verzekeraar

U kunt zelf zorgen voor een aanvulling op uw pensioen. Dit kunt u doen door:

 • extra te sparen
 • te beleggen of
 • een aanvullende verzekering af te sluiten bij een bank of een verzekeraar

Wat u kiest, hangt af van uw financiële situatie en van uw wensen voor later.