Nieuws

Beleidsdekkingsgraad stijgt licht in december

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Astellas steeg in december van 103,9% naar 104,0%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

Ons fonds kent 2 dekkingsgraden:

  • een (maandelijkse) actuele dekkingsgraad en
  • een (gemiddelde) beleidsdekkingsgraad

De hierboven genoemde dekkingsgraad van 104,0% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Pensioenfondsen moeten de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

De actuele maandelijkse dekkingsgraad van ons fonds steeg in december van 104,2% naar 106,0%. 

Ontwikkelingen in december

De rente waarmee ons fonds zijn financiële positie moet berekenen, steeg in december. Dat is goed nieuws voor onze dekkingsgraad. Hierdoor moet ons fonds namelijk minder geld opzij zetten om in de (verre) toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Daarnaast kenden de aandelen wederom een goede maand in december. Beide positieve effecten zijn terug te zien in de stijging van de actuele dekkingsgraad met 1,8%-punt. Ook zien we voor het eerst in lange tijd een stijging in de beleidsdekkingsgraad, namelijk een stijging van 0,1%-punt.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van Pensioenfonds Astellas zich heeft ontwikkeld.