Nieuws

U gaat meer pensioen opbouwen in 2020

U bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Astellas. Ons fonds kent sinds 2015 een middelloonregeling die ook wel CDC-regeling (collective defined contribution) of uitkeringsovereenkomst wordt genoemd. Als u straks met pensioen gaat, krijgt u maandelijks een pensioenuitkering uit deze regeling. Hieronder vindt u informatie over de belangrijkste cijfers rond uw pensioen in 2020.

U bouwt in 2020 1,65% pensioen op

De sociale partners, dat zijn de werkgever en de vakbonden, maken afspraken over een vaste pensioenpremie die u en uw werkgever betalen. Jaarlijks wordt de opbouw berekend, die op basis van deze premie kan worden toegekend. Meer informatie over het tot stand komen van de premie en het opbouwpercentage vindt u op deze website.

Op basis van de aan het fonds betaalde pensioenpremie kan het bestuur van Pensioenfonds Astellas voor 2020 een opbouw toekennen van 1,65%. Dat betekent dat u over 2020 iets meer pensioen opbouwt dan in 2019. Voor de komende jaren streven we ernaar om het opbouwpercentage van 1,65% in stand te houden.

Uw pensioen wordt niet verhoogd

Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. Daarom proberen we uw opgebouwde pensioen jaarlijks te verhogen. Helaas laat onze financiële situatie een verhoging op dit moment niet toe. Daar staat tegenover dat we de pensioenen ook niet hoeven te verlagen.

Verhoging vanaf 2020 op basis van prijsstijging

Eerder was de maximale verhoging gekoppeld aan de stijging van de cao-lonen. Vanaf 2020 wordt de verhoging gekoppeld aan de stijging van de prijzen zoals het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) die per oktober van elk kalenderjaar vaststelt. Voor de verhoging van de pensioenen van gepensioneerden en oud-medewerkers van Astellas gold deze methode al.

Overige belangrijke cijfers voor 2020

Hier onder vindt u een overzicht met de belangrijkste cijfers voor uw pensioen in 2020.

 

2020

2019

Franchise*

€ 15.179

€ 14.771

Maximaal pensioengevend salaris

€ 110.111

€ 107.593

Pensioenpremie (% van de pensioengrondslag).

33,6%**

29,9%

Pensioenrichtleeftijd

68 jaar

68 jaar

Opbouwpercentage ouderdomspensioen

1,65%

1,61%

Opbouwpercentage partnerpensioen

1,155%

1,127%

* De franchise is het bedrag waarover u geen pensioen opbouwt, omdat u ook AOW ontvangt van de overheid.

** Uw werkgever betaalt hiervan 23,52% en u 10,08%.

Hebt u vragen?

Neem contact op. Onze medewerkers helpen u graag.