Nieuws

Beleidsdekkingsgraad daalt naar 103,2% in februari

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Astellas daalde in februari van 103,8% naar 103,2%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

Ons fonds kent 2 dekkingsgraden:

  • een (maandelijkse) actuele dekkingsgraad en
  • een (gemiddelde) beleidsdekkingsgraad

De hierboven genoemde dekkingsgraad van 103,2% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Pensioenfondsen moeten de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

De actuele maandelijkse dekkingsgraad van ons fonds daalde in februari van 103,9% naar 99,8%. 

Ontwikkelingen in februari

In februari greep het coronavirus verder om zich heen waardoor de rente en de aandelenkoersen daalden. Een dalende rente is slecht nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan meer geld in kas moeten houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Een rentedaling zorgt er doorgaans voor dat obligaties meer waard worden. Dat was de afgelopen maand nauwelijks het geval. De waarde van ons totale vermogen daalde. Al met al was februari een slechte maand voor ons fonds: de actuele maandelijkse dekkingsgraad daalde met 4,1%-punt.

Wat betekent dat voor uw pensioen?

Het is lastig te voorspellen hoe de huidige financiële situatie zich verder gaat ontwikkelen en wat dat betekent voor ons vermogen en onze dekkingsgraad op de lange termijn.

Onze uitbetalingsverplichtingen komen niet in gevaar. Wij betalen uw pensioen aan u uit zoals u van ons gewend bent. Lees hier meer.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van Pensioenfonds Astellas zich heeft ontwikkeld.