Nieuws

Beleidsdekkingsgraad daalt naar 102,2% in maart

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Astellas daalde in maart van 103,2% naar 102,2%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

Ons fonds kent 2 dekkingsgraden:

  • een (maandelijkse) actuele dekkingsgraad en
  • een (gemiddelde) beleidsdekkingsgraad

De hierboven genoemde dekkingsgraad van 102,2% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Pensioenfondsen moeten de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

De actuele maandelijkse dekkingsgraad van ons fonds daalde in maart van 99,8% naar 94,2%. 

Ontwikkelingen in maart

Het coronavirus zorgde in maart opnieuw voor forse verliezen op de financiële markten. Hierdoor daalde het vermogen en ook de dekkingsgraad van ons pensioenfonds. De rente daalde gelukkig niet gedurende maart. De negatieve ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad is ook terug te zien in de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad, deze daalde met 1,0%-punt.

Wat betekent dat voor uw pensioen?

Het is lastig te voorspellen hoe de huidige financiële situatie zich verder gaat ontwikkelen en wat dat betekent voor ons vermogen en onze dekkingsgraad op de lange termijn.

Onze uitbetalingsverplichtingen komen niet in gevaar. Wij betalen uw pensioen aan u uit zoals u van ons gewend bent. Lees hier meer.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van Pensioenfonds Astellas zich heeft ontwikkeld.