Nieuws

Beleidsdekkingsgraad oktober: 104,1%

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Astellas daalde in oktober van 104,6% naar 104,1%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

Ons fonds kent 2 dekkingsgraden:

  • een (maandelijkse) actuele dekkingsgraad en
  • een (gemiddelde) beleidsdekkingsgraad

De hierboven genoemde dekkingsgraad van 104,1% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Pensioenfondsen moeten de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

De actuele maandelijkse dekkingsgraad van ons fonds steeg in oktober van 100,7% naar 102,1%. 

Ontwikkelingen in oktober

De rente steeg in oktober, dat is goed nieuws voor een pensioenfonds. Een hogere rente betekent dat ons fonds op lange termijn minder geld opzij hoeft te zetten om (in de toekomst) alle pensioenen te kunnen betalen. De aandelen zijn in oktober meer waard geworden, maar deze positieve rendementen werden teniet gedaan door verliezen op de obligaties. Doordat de verplichtingen sneller daalden dan het vermogen, steeg de actuele dekkingsgraad met 1,4%-punt.

De beleidsdekkingsgraad daalde echter naar 104,1% en komt daarmee erg dicht in de buurt van de minimaal vereiste dekkingsgraad van 103,9%. De minimaal vereiste dekkingsgraad is de absolute ondergrens. Als de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds onder dit minimum komt, ontstaat het gevaar dat het fonds de (opgebouwde) pensioenen op termijn moet verlagen. Dat is nodig om weer financieel gezond te worden.

Maar hoe komt het dan dat de beleidsdekkingsgraad daalt terwijl de rente is gestegen, de verplichtingen daalden en de actuele dekkingsgraad steeg? De verklaring daarvoor ligt in het feit dat de beleidsdekkingsgraad het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden is. In september was de beleidsdekkingsgraad het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van oktober 2018 tot en met september 2019. In oktober was de beleidsdekkingsgraad het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van november 2018 tot en met oktober 2019. In oktober 2019 is voor de berekening van het gemiddelde de actuele dekkingsgraad van oktober 2018 van 108,9% afgevallen en de lagere actuele dekkingsgraad van oktober 2019, van 102,1%, is erbij gekomen. Daardoor is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden gedaald.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van Pensioenfonds Astellas zich heeft ontwikkeld.