Nieuws

Beleidsdekkingsgraad november: 103,9%

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Astellas daalde in november van 104,1% naar 103,9%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

Ons fonds kent 2 dekkingsgraden:

  • een (maandelijkse) actuele dekkingsgraad en
  • een (gemiddelde) beleidsdekkingsgraad

De hierboven genoemde dekkingsgraad van 103,9% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Pensioenfondsen moeten de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

De actuele maandelijkse dekkingsgraad van ons fonds steeg in november van 102,1% naar 104,2%. 

Ontwikkelingen in november

De rente steeg in november, dat is goed nieuws voor een pensioenfonds. Een hogere rente betekent dat ons fonds op lange termijn minder geld opzij hoeft te zetten om (in de toekomst) alle pensioenen te kunnen betalen. Ons vermogen steeg ook in november, doordat de beleggingen meer waard werden. Beide ontwikkelingen hebben een positief effect op onze financiële positie. De actuele maandelijkse dekkingsgraad steeg dan ook met 2,1%-punt.

De beleidsdekkingsgraad daalde echter naar 103,9% en is daarmee gelijk aan de minimaal vereiste dekkingsgraad van 103,9%. De minimaal vereiste dekkingsgraad is de absolute ondergrens. Als de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds onder dit minimum komt, ontstaat het gevaar dat het fonds de (opgebouwde) pensioenen op termijn moet verlagen. Dat is nodig om weer financieel gezond te worden.

Maar hoe komt het dan dat de beleidsdekkingsgraad daalt terwijl de rente is gestegen, het vermogen groeide en de actuele dekkingsgraad steeg? Dit komt doordat de beleidsdekkingsgraad het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden is. In oktober was de beleidsdekkingsgraad het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van november 2018 tot en met oktober 2019. In november was de beleidsdekkingsgraad het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van december 2018 tot en met november 2019. In november 2019 is voor de berekening van het gemiddelde de actuele dekkingsgraad van november 2018 van 108,1% afgevallen en de lagere actuele dekkingsgraad van november 2019, van 104,2%, is erbij gekomen. Daardoor is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden gedaald.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van Pensioenfonds Astellas zich heeft ontwikkeld.