Uw pensioen is overgegaan naar Stichting Algemeen Pensioenfonds (Stap)

Pensioenfonds Astellas bestaat niet meer. We zijn per 1 januari overgegaan over naar een eigen kring binnen Stap. Uw opgebouwde pensioenaanspraken staan nu bij Stap. U hebt hier persoonlijk bericht over gehad.

Waarom we ophouden te bestaan?

In mei 2023 kreeg u al bericht van ons hierover en op de website noemden we in de afgelopen maanden al waarom we niet verdergaan als Pensioenfonds Astellas. De belangrijkste redenen zijn het nieuwe pensioenstelsel en de steeds uitgebreidere wettelijke regels. We zijn als Pensioenfonds Astellas te klein en daarmee te duur om zelfstandig te blijven bestaan.

Uw opgebouwde pensioenaanspraken gaan over naar Stap

Met de overgang naar Stap zetten we uw opgebouwde pensioenaansprakenHebt u nog kapitaal in de beschikbare premieregeling? Dan wijzigt ook hierin niks. Uw opgebouwde kapitaal zetten we 1-op-1 over. De beleggingsmix blijft ook gelijk. U krijgt van ons begin 2024 informatie over de eindstand van uw kapitaal. Stap informeert u daarna over de stand van uw kapitaal zodra dit is overgezet. onveranderd over naar onze eigen kring bij Stap. Dit geldt voor de pensioenen, maar ook voor het financiële beleid. De dekkingsgraad blijft bij overgang op hetzelfde niveau. We doen dit voor alle (oud) deelnemers en pensioengerechtigden van ons fonds en dit noemen we een collectieve waardeoverdracht (CWO). Het spreekt voor zich dat we dit met alle zorgvuldigheid doen. Het pensioen dat u tot 1 januari 2024 bij ons opbouwde, hebben we in één keer helemaal overgezet. Het bedrag dat we overzetten naar Stap blijft hetzelfde.

Informatie van Stap

U krijgt nu informatie van Stap. Bijvoorbeeld over het overzetten van uw pensioen per 1 januari 2024. U krijgt een brief met de beginstand van uw pensioen bij Stap. Van Stap hoort u waar u de situatie over uw pensioenopbouw kunt bekijken in een persoonlijke online omgeving.

Beoordeling van De Nederlandsche bank (DNB)

DNB heeft als toezichthouder van pensioenfondsen deze voorgenomen overdracht onderzocht en ons laten weten dat we de overdracht mochten uitvoeren.

De gevolgen voor uw pensioen

Uw pensioenregeling blijft hetzelfde

Er verandert voor u niks omdat Stap dezelfde pensioenregeling gebruikt zoals we die bij Astellas kenden. Astellas heeft een eigen kring binnen Stap waarbinnen we zelfstandig werken met onze eigen pensioenregeling en beleggingsbeleid. Het is daarmee financieel afgescheiden van andere pensioenregelingen bij Stap. Natuurlijk is er ook vertegenwoordiging vanuit de (oud-) deelnemers, pensioengerechtigden en de werkgever geregeld. Alleen de manier waarop de vertegenwoordiging is geregeld, verandert.

Financieel geen veranderingen

Voor wie

Waarom geen financiële veranderingen

Iedereen die pensioen bij ons opbouwt.

Financieel verandert er niets.
Het bedrag van uw opgebouwde pensioen blijft precies hetzelfde. U bouwt bij Stap verder aan uw pensioen. Dit komt omdat uw pensioenregeling hetzelfde blijft.

Iedereen die pensioen van ons krijgt.

Financieel verandert er niets.
Het bedrag dat u aan pensioen krijgt precies hetzelfde. U bouwt bij Stap verder aan uw pensioen. Dit komt omdat uw pensioenregeling hetzelfde blijft.

Iedereen die in het verleden pensioen bij ons opbouwde en dit bij ons liet staan.

Financieel verandert er niets.
Het bedrag van uw opgebouwde pensioen blijft precies hetzelfde. Dit komt omdat uw pensioenregeling hetzelfde blijft.


Dit verandert er wel

Bij Stap zijn meer werkgevers aangesloten met ieder een eigen pensioenregeling. De regelingen van alle werkgevers zijn verdeeld over kringen. Pensioenkring Astellas vormt een eigen kring, zonder andere werkgevers. Algemene zaken delen we met alle kringen onderling. Het bestuur is bijvoorbeeld centraal geregeld. Dat scheelt een hoop organisatie en kosten. De vertegenwoordiging gaat van een bestuur en een verantwoordingsorgaan naar een belanghebbendenorgaan.

Belanghebbendenorgaan (BO)

Het belanghebbendenorgaan is de vertegenwoordiging vanuit de (oud-)deelnemers, pensioengerechtigden en de werkgever. Het BO krijgt een aantal goedkeuringsrechten.

Daling kosten pensioenuitvoering

Door de overgang dalen wel de kosten voor de uitvoering van de pensioenregeling. Zo komt er in de toekomst een groter deel van de financiële middelen ten goede aan de pensioenen.

Informatie over uw persoonlijke situatie

U kunt zich door uw financieel adviseur of werkgever laten informeren over uw persoonlijke situatie door deze collectieve waardeoverdracht. Ook kunt u hier vragen naar informatie in het algemeen over de collectieve waardeoverdracht.

Waar vindt u zelf meer informatie?