Nieuws

De toekomst van pensioenfonds Astellas 

Pensioenfonds Astellas zorgt voor uw pensioen. Ook in de toekomst gaan we dit goed voor u regelen. In de afgelopen periode heeft Pensioenfonds Astellas samen met de sociale partners verschillende mogelijkheden onderzocht voor de toekomst van het pensioenfonds. 

Dit hebben wij u ook laten weten via het jaarverslag. De uitkomst is dat het pensioenfonds in de huidige vorm niet toekomstbestendig is. En mogelijk ook niet zelfstandig de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel gaat maken. Deze conclusie is gebaseerd op de omvang van het fonds, het steeds kleinere aantal actieve deelnemers en daarmee samenhangend de uitvoeringskosten. Ook de toename van het aantal regels, het vinden van bestuursleden vanuit Astellas en de komst van het nieuwe pensioenstelsel inclusief de kosten spelen een rol.

Op dit moment worden hierover gesprekken gevoerd. Het doel is om een veilige haven te hebben en te houden voor uw pensioen. De bedoeling is om de opgebouwde pensioenen en de nog op te bouwen pensioenen zoveel mogelijk bij elkaar te houden. We streven naar de optimale oplossing voor alle groepen belanghebbenden, namelijk werknemers, oud-werknemers, pensioengerechtigden en de werkgever.

Uw pensioen in goede handen

Het ziet ernaar uit dat we de komende tijd hierover een beslissing nemen. Dan maken we een keuze uit de mogelijkheden die het beste is voor uw pensioen nu en ook in de toekomst. Daar kunt u op vertrouwen.

Zover is het nog niet. Maar dan weet u alvast wat er speelt. Zodra er meer nieuws is, hoort u van ons. Kijk regelmatig op deze website voor meer informatie. Er komt een speciale pagina over dit onderwerp, die wordt bijgewerkt zodra er nieuwe informatie is. Op de website vindt u ook een aparte pagina met informatie over het nieuwe pensioenstelsel. 

We houden u op de hoogte!