Nieuws

Kandidaatstelling verantwoordingsorgaan

Bij Stichting Pensioenfonds Astellas stopt de zittingstermijn van de vertegenwoordiger in het verantwoordingsorgaan (VO) namens de pensioengerechtigden. De heer Sander de Wit stelt zich opnieuw kandidaat. Bent u pensioengerechtigde* van ons fonds? Voldoet u aan de eisen? En bent u hierin geïnteresseerd? Dan kunt u zich ook kandidaat stellen.

 

Wat is een VO?

Het VO beoordeelt jaarlijks het handelen van het pensioenfondsbestuur. Ook beoordeelt het VO of het bestuur het beleid goed heeft uitgevoerd. En of het bestuur goede beleidskeuzes voor de toekomst heeft gemaakt. Het pensioenfonds heeft het voornemen om per 1 januari 2024 de overstap naar Stichting Algemeen Pensioenfonds (Stap) te maken. Daarom zal het pensioenfonds zijn aandacht in de komende periode dan ook nadrukkelijk richten op een zorgvuldige overgang naar een APF en goede afwikkeling van het eigen pensioenfonds. Deze periode zal naar alle verwachting dan ook veel korter zijn dan een reguliere zittingstermijn in het VO vanwege de voorgenomen overgang naar Stap in 2024, naar verwachting minder dan een jaar.  

Het VO bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de werkgever, de deelnemers en de pensioengerechtigden. De heer Sander de Wit heeft de afgelopen periode de pensioengerechtigden vertegenwoordigd.  

Zetel namens de pensioengerechtigden

De zittingstermijn van de heer De Wit eindigt per 1 januari 2024. De heer De Wit stelt zich opnieuw kandidaat om vanaf die datum deze functie te vervullen. Als u ook geïnteresseerd bent, dan kunt u zich ook kandidaat stellen hiervoor. Zijn er meerdere geschikte kandidaten? Dan worden er verkiezingen gehouden.

Eisen en procedure

In het functieprofiel staat aan welke eisen een kandidaat moet voldoen. Het bestuur kan daarom gesprekken voeren met de aangemelde kandidaten. 

Kandidaat stellen

Wilt u zich kandidaat stellen? Het functieprofiel en het kandidaatstellingsformulier vindt u hier. Wij ontvangen uw kandidaatstelling, inclusief motivatiebrief met onderbouwing waarom u aan het functieprofiel voldoet, graag uiterlijk 27 november 2023 via verkiezingen-pfastellas@azl.eu.

Wilt u meer weten? 

Bekijk de informatie over het VO op deze website. Voor meer informatie of vragen over de vacature neem contact op via: verkiezingen-pfastellas@azl.eu.

D.J. Vis
Voorzitter, Stichting Pensioenfonds Astellas

 

* Verkiesbaar zijn onder voorwaarden personen voor wie het pensioen is ingegaan van Stichting Pensioenfonds Astellas, met uitzondering van wezenpensioengerechtigden.