Nieuws

Beleidsdekkingsgraad daalde in oktober naar 121,8%

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Astellas daalde in oktober van 122,0% naar 121,8%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds €1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

Ons fonds kent 2 dekkingsgraden:
• een (maandelijkse) actuele dekkingsgraad en
• een (gemiddelde) beleidsdekkingsgraad

De hierboven genoemde dekkingsgraad van 121,8% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad vertoont hierdoor minder pieken en dalen. Daarom kijken pensioenfondsen naar deze dekkingsgraad bij het nemen van besluiten. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

De actuele maandelijkse dekkingsgraad van ons fonds daalde in oktober van 126,8% naar 125,1%.

Ontwikkelingen in oktober

Het geld dat we als pensioenfonds nodig hebben voor de pensioenbetalingen van nu en in de (verre) toekomst noemen we onze verplichtingen. Op het geld voor de toekomstige pensioenbetalingen krijgen we rente. In oktober is deze rente licht gestegen. Dat is goed nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan minder geld in kas moeten houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Dit heeft een verhogende invloed op de dekkingsgraad.

Aan de andere kant hebben we ons vermogen. Dit zijn onze beleggingen. Ons vermogen daalde in oktober vanwege een negatief beleggingsrendement. Ons vermogen daalde meer dan onze voorzieningen en dat maakt dat onze (maandelijkse) actuele dekkingsgraad in oktober met 1,7%-punt daalde.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van Pensioenfonds Astellas zich heeft ontwikkeld.