Nieuws

Wat wijzigt er in 2019 aan uw pensioen?

Bouwt u pensioen op in de pensioenregeling van Pensioenfonds Astellas? Hier leest u hoe uw pensioen er in 2019 uitziet. 

De belangrijkste punten zijn:

  • Het opbouwpercentage voor 2019 blijft 1,61%.
  • Uw opgebouwde pensioen wordt niet verhoogd.
  • Als u uit dienst gaat en een klein pensioen hebt bij ons fonds, wordt dat automatisch overgedragen aan uw nieuwe pensioenfonds.

Opbouwpercentage: 1,61%

De sociale partners, dat zijn de werkgever en de vakbonden, hebben afspraken gemaakt over een vaste pensioenpremie die u en uw werkgever betalen. Jaarlijks wordt de opbouw berekend, die we op basis van deze premie kunnen toekennen. Vorig jaar bouwde u 1,61% pensioen op en dat percentage blijft in 2019 in stand.

Het opbouwpercentage waar wij naar streven is 1,875% per jaar, dat is het fiscale maximum bij een pensioenleeftijd van 68 jaar.

Wat betekent dat voor uw pensioenopbouw?
Dat betekent dat u over 2019 minder pensioen opbouwt dan fiscaal maximaal mogelijk is. Voor de periode 2020 – 2024 maken de sociale partners nieuwe afspraken over de te betalen pensioenpremie. Het kan dus zijn dat uw pensioenopbouw volgend jaar wijzigt.

Uw opgebouwde pensioen wordt niet verhoogd

Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. Daarom proberen we uw opgebouwde pensioen jaarlijks te verhogen (dat noemen we ook wel indexatie of toeslagverlening). We mogen uw pensioen pas verhogen als onze beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%. De beleidsdekkingsgraad geeft de financiële positie van ons fonds weer. Onze huidige beleidsdekkingsgraad laat een verhoging in 2019 helaas niet toe. Daar staat tegenover dat een verlaging ook niet aan de orde is.

Gaat u uit dienst en hebt u een pensioen lager dan € 484,09 opgebouwd?

Dan dragen wij uw opgebouwde pensioen automatisch over aan uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar, als gevolg van nieuwe wetgeving. Dat doen we om te voorkomen dat u als u straks met pensioen gaat, op meerdere plekken kleine bedragen hebt staan. Zo lang we uw opgebouwde pensioen niet kunnen overdragen, blijft het gewoon bij ons staan. Dat is bijvoorbeeld het geval als u nog geen nieuwe baan hebt. Is uw pensioen overgedragen, dan krijgt u daarover bericht van uw nieuwe pensioenfonds.

Hoe ziet u wat de wijzigingen voor u betekenen?

U kunt voor een overzicht met uw DigiD inloggen op de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers of op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Die gegevens worden aan het begin van het tweede kwartaal van dit jaar geactualiseerd. In het Uniform Pensioenoverzicht dat u ontvangt in 2020 (met de stand per 31 december 2019) ziet u wat de wijzigingen betekenen voor uw pensioen.

Hebt u vragen?

Hebt u vragen? Stel ze aan onze medewerkers. Wij helpen u graag.