Nieuws

In memoriam: Vincent Rot

Op 20 januari stierf totaal onverwacht ons oud-bestuurslid Vincent Rot. Vincent (61) was sinds 2008 bestuurder van het fonds en speelde ook bij het FUT-fonds een grote rol. Hij maakte sinds 1 januari 2019 geen deel meer uit van ons pensioenfondsbestuur. De afscheidsactiviteiten waren nog niet eens allemaal afgerond toen het bericht van zijn overlijden ons bereikte.

undefined

Wij herinneren ons Vincent als een wijs en zeer bedachtzaam man. De pensioen-inhoud was van groot belang, maar hij was vooral ook betrokken bij de mens achter de professional. Hij vertelde zelf met de nodige humor trotse verhalen over ‘zijn Mariska’ en ‘zijn kleine man’ en luisterde met liefde naar dezelfde soort verhalen van eenieder waar hij op dat moment mee moest vergaderen. Stond er tijdens de vergadering iets lekkers op tafel, dan bezigde hij de uitdrukking ‘A moment on the lips, a lifetime on the hips’ om er daarna dubbel van te genieten.

Binnen het pensioendomein was communicatie zijn passie. Om goed te begrijpen wat belangrijk was, woonde hij zelfs pensioengesprekken met deelnemers bij. ‘Bonbon’ was een van zijn andere gevleugelde uitspraken als werkzaamheden naar tevredenheid werden uitgevoerd. Afgelopen jaar was hij de hoofdpersoon bij het interview voor de verkorte versie van het bestuursverslag van het pensioenfonds. De legendarische quote ‘Ons pensioenfonds is klein en dapper’, werd de titel van het stuk.

We wensen zijn vrouw Mariska, zijn zoon Victor en zijn vader, de heer Rot, heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Namens het pensioenfondsbestuur,
Dirk Veenvliet