Nieuws

Deelnemers aan de DC-regeling: hebt u uw keuze al gemaakt?

Pensioenfonds Astellas biedt u jaarlijks de mogelijkheid om uw pensioenkapitaal uit de beschikbare premieregeling in te kopen in de middelloonregeling van het pensioenfonds. Wij informeerden u daar in november al over. De termijn verstrijkt op 15 februari aanstaande. 

Maak uw keuze vóór 15 februari 2019

U moet uw keuze vóór 15 februari 2019 kenbaar maken aan het fonds. Doet u dat niet of niet voor de genoemde datum, dan blijft uw pensioenkapitaal staan in de beschikbare premieregeling.

Meer informatie

Als u pensioenkapitaal hebt opgebouwd in de beschikbare premieregeling van Pensioenfonds Astellas, hebt u van ons een brief over deze mogelijkheid ontvangen. Bij die brief vindt u ook het keuzeformulier.