Nieuws

Beleidsdekkingsgraad juli: 106,3%

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Astellas daalde in juli van 106,9% naar 106,3%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

Ons fonds kent 2 dekkingsgraden:

  • een (maandelijkse) actuele dekkingsgraad en
  • een (gemiddelde) beleidsdekkingsgraad

De hierboven genoemde dekkingsgraad van 106,3% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Pensioenfondsen moeten de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

De actuele maandelijkse dekkingsgraad van ons fonds daalde in juli van 103,1% naar 102,4%. 

Ontwikkelingen in juli

De rente daalde in juli. Dat is slecht nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan meer geld in kas moeten houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Hierdoor daalt de dekkingsgraad.

Het vermogen van Pensioenfonds Astellas steeg in juli, doordat de beleggingen meer waard werden. Helaas was deze stijging niet voldoende om het negatieve effect van de gedaalde rente te compenseren. Daardoor daalde de actuele maandelijkse dekkingsgraad in juli met 0,7%-punt.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van Pensioenfonds Astellas zich heeft ontwikkeld.