Nieuws

Beleidsdekkingsgraad 105,2% in augustus

De beleidsdekkingsgraad steeg in augustus van 104,8% naar 105,2%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden 

De bovenstaande dekkingsgraad van 105,2% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Sinds 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. De actuele dekkingsgraad van ons fonds steeg in augustus van 107,9% naar 106,5%.

Ontwikkelingen in augustus

Na een stijgende lijn, liet de rente in augustus een dip zien. Als de rente laag is, moet een pensioenfonds meer geld opzij zetten om in de (verre) toekomst alle pensioenen te kunnen betalen.

Het vermogen van ons fonds steeg in augustus, doordat de beleggingen meer waard werden. Ondanks deze positieve ontwikkeling daalde de actuele dekkingsgraad met 1,4%. 

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van Pensioenfonds Astellas zich heeft ontwikkeld.