Nieuws

Hoe houdt uw pensioen zijn waarde?

Ons pensioenfonds voert elk jaar een haalbaarheidstoets uit. In deze haalbaarheidstoets onderzoeken we in hoeverre ons fonds de komende jaren de pensioentoezeggingen kan waarmaken. Het gaat om een zo realistisch mogelijke inschatting over 60 jaar. Daarbij houden we rekening met heel veel verschillende toekomstscenario’s.

Wat doen we met de haalbaarheidstoets?

De uitkomst is waardevolle informatie voor het pensioenfondsbestuur. Het geeft antwoord op vragen als:

  • Maakt ons pensioenfonds genoeg rendement om de pensioenen te kunnen verhogen, zoals wij dat graag willen?
  • Past ons beleggingsbeleid en ons risicomanagement bij onze doelen?
  • Kunnen we met dit beleid de pensioenen elk jaar verhogen?

Wat betekent dit voor uw pensioen?

Uit de haalbaarheidstoets van 2019 blijkt dat ons fonds een uitkomst van 87% heeft. Dit betekent dat we verwachten dat uw pensioen gemiddeld 87% van zijn waarde behoudt. Of anders gesteld: dat uw pensioen op de lange termijn 13% van zijn koopkracht verliest.

Wat als de uitkomst heel laag is?

Ligt de uitkomst van de haalbaarheidstoets onder de ondergrens van 77%, dan bekijkt het bestuur met de sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties) of er iets moet veranderen aan het beleid, en zo ja, wat dan. Het kan gaan om een wijziging in:

  • het beleggingsbeleid
  • het premiebeleid
  • het beleid om de pensioenen te verhogen of
  • onze pensioenregeling

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze haalbaarheidstoets? Lees dan het jaarverslag.