Verandert uw situatie?

Ziek en arbeidsongeschikt

Als u lang ziek bent, kan dit resulteren in arbeidsongeschiktheid. Dat kan, naast lichamelijke of psychische klachten, ook gevolgen hebben voor uw inkomen en uw pensioen.

1. U bent ziek

De eerste 2 jaar dat u ziek bent, ontvangt u inkomen van uw werkgever. Hierover bouwt u pensioen op.

2. U bent volledig en duurzaam arbeidsongeschikt

Wat is er geregeld?

Als u langer dan 2 jaar ziek bent, kunt u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt worden verklaard. Dat betekent dat u voor 80% of meer arbeidsongeschikt bent verklaard door UWV. U wordt dan ontslagen en ontvangt van de overheid een IVA-uitkeringAfkorting voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Uitkering van de overheid voor mensen die arbeidsongeschikt zijn.. Deze uitkering is een onderdeel van de WIAAfkorting voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een uitkering van de overheid voor mensen die arbeidsongeschikt zijn..

Inkomen voor nu

Was uw bruto jaarinkomen hoger dan € 57.232,08 (grensbedrag per 1 januari 2020)? Dan ontvangt u een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen van ons. U ontvangt dan tot uw pensioen ingaat:

  • de IVA-uitkering van de overheid, en
  • het arbeidsongeschiktheidspensioen van ons

Pensioen voor later

U blijft bij ons pensioen opbouwen over uw inkomen dat u had toen u arbeidsongeschikt werd. U hoeft voor dit pensioen geen premie te betalen. Als u de standaard pensioenleeftijd bereikt, ontvangt u ouderdomspensioen van ons.
Mocht u overlijden, dan is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen.

Wat moet u doen?

U hoeft ons niets door te geven over uw situatie. Wij ontvangen informatie van UWV.

Wat kunt u verder doen?

U kunt een WIA-aanvullingsverzekering afsluiten bij een verzekeraar. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw werkgever.

Hoeveel krijgt u?

Het bedrag dat u aan arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt, staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit is uw persoonlijke pensioenoverzicht. U ontvangt dit overzicht elk jaar van ons. Ga naar Mijn Pensioencijfers en bekijk uw pensioenoverzicht online.

3. U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt of niet duurzaam arbeidsongeschikt

Wat is er geregeld?

Als u langer dan 2 jaar ziek bent, kunt u gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden verklaard. Er kunnen zich dan 2 situaties voordoen:

1. U bent minder dan 35% arbeidsongeschikt
2. U bent arbeidsongeschikt voor 35% tot 80% of u bent volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt

1. Minder dan 35% arbeidsongeschikt

UWV heeft bepaald dat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent. Dan is het de bedoeling dat uw werkgever u passend werk aanbiedt. U blijft over uw inkomen pensioen opbouwen bij ons.
Vanaf uw 67ste verjaardag ontvangt u ouderdomspensioen van ons. Mocht u overlijden, dan is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen.

2. Arbeidsongeschikt voor 35% tot 80% of niet duurzaam arbeidsongeschikt

Stelt UWV vast dat u arbeidsongeschikt bent voor 35% tot 80%? Of bent u volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt? Dan geldt voor u de WGA. De WGA-uitkering is een onderdeel van de WIAAfkorting voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een uitkering van de overheid voor mensen die arbeidsongeschikt zijn..

U bent nog in dienst en bouwt pensioen op over uw salaris. Vanaf uw 67ste verjaardag ontvangt u ouderdomspensioen van ons. Mocht u overlijden, dan is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen.

Wat moet u doen?

U hoeft ons niets door te geven over uw situatie. Wij ontvangen informatie van UWV.

Wat kunt u verder doen?

U kunt mogelijk een WGA-aanvullingsverzekering afsluiten bij een verzekeraar. U kunt dit afstemmen met uw werkgever.

Hoeveel krijgt u?

Het bedrag dat u aan arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt, staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit is uw persoonlijke pensioenoverzicht. U ontvangt dit overzicht elk jaar van ons. Ga naar Mijn Pensioencijfers en bekijk uw pensioenoverzicht online.