Verandert uw situatie?

Trouwen

Gaat u trouwen? Of gaat u een geregistreerd partnerschap aan? Dan deelt u meer met elkaar. Ook financieel, bijvoorbeeld uw pensioen. Wat is er geregeld en wat kunt u nog meer doen?

Wat is er geregeld?

Uw partner heeft automatisch recht op partnerpensioen als u komt te overlijden. 

Hoeveel krijgt uw partner?

U bouwt elk jaar 1,155% partnerpensioen op. Als u overlijdt, ontvangt uw partner dit opgebouwde partnerpensioen plus het nog op te bouwen partnerpensioen als u tot uw pensioendatum in dienst was gebleven bij Astellas. In het pensioenoverzicht staat hoeveel partnerpensioen precies wij voor uw partner regelen. U kunt uw persoonlijke pensioenoverzicht online bekijken in Mijn Pensioencijfers.

Wat moet u doen?

U hoeft u niets te doen. Wij ontvangen de gegevens van uw partner automatisch van de gemeente.

  • Trouwt u in het buitenland of bent u getrouwd in het buitenland? Stuur ons dan een gewaarmerkte kopie van de huwelijksakte.
  • Trouwt u in het buitenland, maar woont u in Nederland? Dan moet u uw huwelijk bij de gemeente melden. Wij ontvangen de gegevens van uw partner dan automatisch van de gemeente.

Wat kunt u verder regelen?

U kunt ervoor zorgen dat uw partner na uw overlijden een hoger of (als u dat wilt) een lager inkomen ontvangt. Hiervoor kunt u zelf een verzekering afsluiten bij een bank of verzekeraar.
Gaat u uit dienst of met pensioen? Dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen gebruiken om meer partnerpensioen te regelen voor uw partner.