Veelgestelde vragen over het nieuwe pensioenstelsel

Terug naar het overzicht
 • Wat verandert er voor mijn pensioen van de overheid (AOW)?

  Er zijn nieuwe regels voor de AOW-leeftijd. Die gaan op 1 januari 2020 in.

  • Tot 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Dat is gunstig voor de mensen die de komende jaren met pensioen gaan.
  • Vanaf 2022 stijgt de leeftijd in stapjes naar 67 jaar in 2024.
  • Vanaf 2024 stijgt de AOW-leeftijd verder, maar minder snel dan eerder was afgesproken. Stijgt de levensverwachting met een jaar? Dan gaat de AOW-leeftijd met 8 maanden omhoog. En niet met 1 jaar, zoals nu. Dat is gunstig als u in of na 2024 de AOW-leeftijd bereikt.
      

  Lees meer

  Wanneer krijgt u AOW?
  En hoeveel?

 • Wat verandert er voor mijn pensioen van Pensioenfonds Astellas?

  Er komen nieuwe regels voor uw aanvullende pensioen van ons. Die gaan op z'n vroegst op 1 januari 2022 in.

  Premie

  Jongeren krijgen straks voor iedere euro premie méér pensioen dan ouderen. Want hun premie wordt langer belegd, bijvoorbeeld 40 jaar. Dat levert meer geld op dan de premie van een oudere. Want die premie kan bijvoorbeeld nog maar 10 jaar rente opbrengen.

  • Dit is gunstig voor jongeren, want zo krijgen zij de kans om voldoende pensioen op te bouwen.
  • Ouderen gaan hier niets van merken, want zij hebben al voldoende opgebouwd.
  • Voor de veertigers en vijftigers is dit minder gunstig. Het kabinet wil voor deze groep compensatie regelen.

  Meer persoonlijk pensioenvermogen

  We kunnen straks ook voor een andere pensioenregeling kiezen. Dat wordt een regeling met meer persoonlijk pensioenvermogen. Hierdoor wordt beter zichtbaar hoeveel pensioenvermogen jij als deelnemer in het pensioenfonds hebt opgebouwd. De beleggingswinsten en beleggingsverliezen worden dan wel met alle deelnemers samen gedeeld. Hoe die regeling er precies uit gaat zien, weten we nu nog niet.

  Zware beroepen

  Het kabinet gaat – samen met werkgevers- en werknemersorganisaties – kijken naar het pensioen voor mensen met een 'zwaar beroep'. We weten nog niet wat dit voor onze pensioenregeling betekent.

  10% in één keer

  Op uw pensioendatum mag u maximaal 10% van uw pensioenbedrag in één keer opnemen. Daarmee zou u bijvoorbeeld een deel van uw hypotheek kunnen aflossen. Maar het is nog niet bekend wat de voorwaarden precies zijn.

  Verhogen of verlagen?

  De regels voor het verhogen en verlagen van uw pensioen worden soepeler. We hoeven namelijk geen grote financiële reserves meer te hebben. Daardoor mogen we uw pensioen eerder laten meestijgen met de prijzen. Maar als het economisch tegenzit, gaat uw pensioen ook eerder omlaag.

  Blijft onze dekkingsgraad dit jaar boven de 100%? Dan hoeven we uw pensioen vanaf 2020 niet te verlagen. Vanaf 2022 mogen we uw pensioen wel verhogen als de dekkingsgraad hoger is dan 100%. Zakt de dekkingsgraad onder de 100%? Dan moeten we uw pensioen vanaf 2020 iets verlagen, totdat de 100% weer bereikt is.

  De hoogte van uw pensioen wordt dus minder zeker. Want uw pensioen schommelt mee met de economie.

  AOW en pensioen

  De nieuwe regels voor de AOW-leeftijd hebben geen invloed op de pensioenleeftijd van onze regeling. U krijgt uw aanvullende pensioen vanaf <pensioendatum standaard> jaar. Maar u mag uw pensioen wel eerder laten ingaan, bijvoorbeeld op uw AOW-leeftijd.

 • Moet ik actie ondernemen?

  Nee, want tot 2022 verandert uw pensioenregeling niet. Alleen de regels voor het verlagen van uw pensioen gaan al in 2020 in.

 • Wat als ik mijn pensioen al heb aangevraagd?

  Maar wilt u uw keuze veranderen? Bijvoorbeeld omdat u uw pensioen – net als de AOW – óók op 66 jaar en 4 maanden wilt ontvangen? Neem dan contact met ons op.

 • Is het nieuwe pensioenstelsel beter?

  Wij vinden van wel, want er is aandacht voor:

  • een meer persoonlijke manier van pensioensparen
  • een goed pensioen voor álle generaties
  • een eerdere verhoging of verlaging van uw pensioen

  En ook de sterke punten van het oude stelsel blijven bewaard, zoals:

  • samen pensioen opbouwen en samen financiële mee- én tegenvallers delen
  • ná uw AOW- en pensioendatum: levenslang ongeveer 75% van uw gemiddelde inkomen
 • Hoe gaat het nu verder?

  Er is nog veel te doen. Een stuurgroep van werkgevers, werknemers en de overheid gaat met de nieuwe plannen aan de slag. Ook pensioenfondsen worden hierbij betrokken.

  Minister Koolmees wil de nieuwe pensioenregels in 2022 invoeren. De nieuwe regels voor de AOW-leeftijd gaan in op 1 januari 2020.