Inkoop in de middelloonregeling

Terug naar het overzicht

Inkoop in de middelloonregeling

 • Kan ik inkopen in de middelloonregeling?

  Als u in het verleden pensioenkapitaal hebt opgebouwd in de beschikbare premieregeling (DC-regeling) van Pensioenfonds Astellas kunt u er elk jaar voor kiezen uw pensioenkapitaal in te kopen in de middelloonregeling van het fonds. Als u gebruik kunt maken van deze keuzemogelijkheid, ontvangt u van ons een brief waarin staat tot wanneer u uw keuze kenbaar kunt maken.

 • Hoe weet ik of ik kapitaal heb opgebouwd in de beschikbare premieregeling?

  Als u deelnemer bent in de beschikbare premieregeling (DC-regeling), dan vindt u het opgebouwde bedrag terug op uw pensioenoverzicht (UPO). Uw laatste pensioenoverzicht kunt u downloaden in Mijn Pensioencijfers, de beveiligde omgeving van Pensioenfonds Astellas. U logt in met uw DigiD. Wilt u meer informatie over de beschikbare premieregeling (DC-regeling), lees dan ook de deelnemersbrochure

 • Wanneer kan ik inkopen in de middelloonregeling?

  Het pensioenfonds stuurt u elk jaar een brief over deze keuzemogelijkheid en de termijn waarop u een keuze moet maken. Uw keuze is éénmalig voor uw volledig opgebouwde pensioenkapitaal in de DC-regeling. Als uw pensioenkapitaal is omgezet naar pensioenaanspraken in de middelloonregeling, dan kunt u dat niet meer terugdraaien.

 • Hoe kan ik inkopen in de middelloonregeling?

  U ontvangt een brief over deze keuzemogelijkheid. Als u de keuze maakt om in te kopen in de middelloonregeling, dan vult u het bijbehorende formulier in en zorgt u ervoor dat het formulier binnen de daarvoor gestelde termijn geretourneerd wordt aan het pensioenfonds.

 • Hoe vaak kan ik inkopen in de middelloonregeling?

  U kunt er slechts één keer voor kiezen uw pensioenkapitaal uit de beschikbare premieregeling (DC-regeling) in te kopen in de middelloonregeling. Die keuze is niet meer terug te draaien.

  U krijgt elk jaar een brief over de keuze om uw pensioenkapitaal uit de beschikbare premieregeling (DC-regeling) in te kopen in de middelloonregeling. Als u kiest voor inkoop, dan wordt dit voor het einde van het betreffende jaar in onze administratie verwerkt.

 • Wat kost inkoop in de middelloonregeling?

  Voor de administratieve handelingen die we moeten verrichten om uw pensioenkapitaal uit de DC-regeling om te zetten naar pensioen in de middelloonregeling, brengen we geen kosten in rekening.

  Wel houden we bij de inkoop van kapitaal een opslag in om de financiële positie van het pensioenfonds op peil te houden. Deze solvabiliteitsopslag is in 2021 2,9%. Solvabiliteit wordt uitgedrukt in een dekkingsgraad die aangeeft of het fonds een voldoende financiële positie heeft om ook in de toekomst aan zijn pensioenverplichtingen te kunnen blijven voldoen.

 • Moet ik mijn pensioenkapitaal uit de beschikbare premieregeling verplicht inkopen in de middelloonregeling?

  Nee. U bepaalt zelf of en in welk jaar u uw pensioenkapitaal uit de beschikbare premieregeling (DC-regeling) in wilt kopen in de middelloonregeling. Als u dat niet doet, dan kunt u het kapitaal:

  • op uw pensioendatum gebruiken om extra ouderdomspensioen aan te kopen;
  • vóór uw pensioendatum gebruiken om eerder met pensioen te gaan;
  • meenemen naar een nieuwe werkgever, als u van werkgever verandert.
 • Welke voorwaarden zijn verbonden aan inkoop in de middelloonregeling?
  • U bepaalt zelf of en in welk jaar u uw pensioenkapitaal uit de beschikbare premieregeling (DC-regeling) in wilt kopen in de middelloonregeling.
  • De keuze is voor uw volledige pensioenkapitaal uit de DC-regeling.
  • De keuze voor inkoop is éénmalig;
  • De keuze voor inkoop is onherroepelijk.
 • Welke risico’s loop ik als ik inkoop in de middelloonregeling?

  U kunt een aantal overwegingen meenemen in uw besluit om in te kopen:

  • In financieel slechte omstandigheden kan het pensioenfonds toegekende pensioenaanspraken in de middelloonregeling verlagen.
  • Het fondsrendement in de beschikbare premieregeling (DC-regeling) kan in enig jaar zeer positief uitvallen. Dat loopt u mis als u inkoopt in de middelloonregeling.
  • De inkoopfactoren voor pensioen worden jaarlijks aangepast. Dat kan negatief uitvallen.
  • Als de rente daalt, moet het fonds meer geld in kas houden om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen uitbetalen. Dat heeft een negatief effect op eventuele verhogingen van uw pensioenaanspraken.
  • Toekomstige wetswijzigingen kunnen negatieve gevolgen hebben voor uw pensioenopbouw in de middelloonregeling.
 • Welke risico’s loop ik als ik niet inkoop in de middelloonregeling?
  • In financieel goede omstandigheden kan het pensioenfonds toegekende pensioenaanspraken in de middelloonregeling verhogen.
  • Het fondsrendement in de beschikbare premieregeling (DC-regeling) kan in enig jaar zeer negatief uitvallen. Daar hebt u geen last van als u inkoopt in de middelloonregeling.
  • De inkoopfactoren voor pensioen worden jaarlijks aangepast. Dat kan positief uitvallen.
  • Als de rente stijgt, hoeft het fonds minder geld in kas te houden om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen uitbetalen. Dat heeft een positief effect op eventuele verhogingen van uw pensioenaanspraken.
  • Toekomstige wetswijzigingen kunnen positieve gevolgen hebben voor uw pensioenopbouw in de middelloonregeling.
 • Wat gebeurt er als ik met pensioen ga?

  Slide12.JPG

  Als u ervoor kiest om uw pensioenkapitaal in de beschikbare premieregeling (DC-regeling) te laten staan, kunt u dat op uw pensioendatum inzetten voor extra ouderdomspensioen, of vóór uw pensioendatum om eerder met pensioen te gaan.

 • Wat gebeurt er als ik uit dienst ga?

  Als u uit dienst gaat kunt u ervoor kiezen om uw pensioenkapitaal in de beschikbare premieregeling (DC-regeling):

  • over te dragen aan uw nieuwe werkgever (waardeoverdracht); of
  • te laten staan bij Pensioenfonds Astellas, in beheer bij NN IP.
 • Hoe word ik geïnformeerd over inkoop in de middelloonregeling?

  Zo lang u pensioenkapitaal in de beschikbare premieregeling (DC-regeling) heeft, ontvangt u jaarlijks van ons een brief met de keuzemogelijkheid om dat kapitaal in te kopen in de middelloonregeling.

 • Ik kom zowel de term beschikbare premieregeling als de term DC-regeling tegen, wat is het verschil?

  Slide4.JPG

  De woorden beschikbare premieregeling en DC-regeling zijn synoniem. De afkorting DC staat voor defined contribution, de Engelse pensioenterm voor beschikbare premie.

 • Mijn vraag staat er niet bij.

  U kunt altijd contact met ons opnemen voor meer informatie.

 • Ik heb hulp nodig.

  U kunt altijd contact met ons opnemen voor meer informatie.